Vanliga orsaker till hörselnedsättning

Hörselproblem kan antingen vara medfödda eller uppkomma vid vilken ålder som helst. Det är inte alltid möjligt att ta reda på varför en person är döv vid födseln eller varför dövhet utvecklas under de första levnadsåren, men de vanligaste orsakerna är:

 • Genetiskt – mer en hälften av alla barn med medfödd dövhet har en ärftlig genetisk defekt [1].
 • Komplikationer under graviditeten, exempelvis infektioner som röda hund, cytomegalovirus (CMV), toxoplasmos, och herpes.
 • Vissa läkemedel som kan skada barnets hörselorgan före födseln.
 • För tidig födsel, som kan göra spädbarn mer mottagliga för infektioner.

 • Allvarlig gulsot (en leversjukdom).
 •  Syrebrist.
 •  Infektioner under den tidiga barndomen, exempelvis hjärnhinneinflammation, mässling eller påssjuka.
 • Kroniska öroninfektioner i barndomen som mediaotit eller sekretorisk mellanöreinfektion.
 • En huvudskada.
 • Exponering för höga ljud.
 • Åldrande

Hur man minskar risken för hörselnedsättning

I alla åldrar:

Boka en tid hos din allmänläkare om du eller ditt barn visar tecken på öroninfektion, eftersom komplikationer från infektioner kan leda till hörselskador. Tecknen kan vara:

 • Hög feber.
 • Svår öronvärk som inte går över på flera dagar.
 • Utsöndringar från örat.
 • Svår halsont.
 • Svullnad runt örat.
 • Kräkningar.
 • Hörselnedsättning:
 • Peta inte med saker som bomullstopsar eller fingrarna i örat – det kan orsaka skada och trycka in bakterier och smuts längre in i hörselgången, så att det blir större risk för infektion.
 • Skydda din hörsel från långvarigt och högljutt buller. Med tiden kan detta leda till bullerinducerad hörselnedsättning.

Under graviditet och de första åren:

 • Rök inte och undvik alkohol – forskning tyder på att båda kan påverka utvecklingen av cochlean i ditt barns inneröra.[2].
 •  Undvik långvarig exponering för buller – vid 20 veckors graviditet kan ditt barn höra buller.
 • Gör vad du kan för att undvika infektioner. Tvätta dina händer ofta för att undvika infektioner av cytomegalovirus, ett vanligt herpesvirus, förs över till ditt barn under de första tre månaderna då det kan orsaka hörselnedsättning.
 • Om du inte har haft röda hund eller inte vaccinerats mot det ska du undvika kontakt med alla som har infektionen. Om det förs över från mor till barn under graviditeten kan det leda till komplikationer för barnet, bland annat dövhet. Numera är det dock mycket ovanligt i Sverige.
 • Se till att ditt barn vaccineras med de vacciner som rutinmässigt erbjuds av din kommun. Komplikationer från vissa barndomsinfektioner kan leda till hörselnedsättning.

Bullerinducerad hörselnedsättning

Forskning har visat att exponering för högljutt buller är den näst vanligaste orsaken i världen, efter åldersrelaterad hörselnedsättning, till bestående hörselnedsättning.[3] Men till skillnad från åldersrelaterad hörselnedsättning kan det undvikas. Bullerinducerad hörselnedsättning kan uppkomma i alla åldrar, men skadan börjar oftast utvecklas i tonåren och i vuxen ålder.

Så här går det till

Kraftigt buller kan skada och förstöra hårcellerna i innerörat. Vi föds med cirka 17 000 hårceller. När de väl har skadats kan vår kropp inte ersätta eller reparera dem. Därför är denna typ av hörselnedsättning bestående.

Det finns två huvudorsaker till bullerinducerad hörselnedsättning:

 1. Upprepad exponering för högljutt buller över en tid, som till exempel högljudd musik eller buller på arbetet. Nedsättningen kommer att vara ungefär lika stor i båda öronen och försämras med ytterligare exponering. För många tar det tyvärr ofta flera år innan de upptäcker att de har påverkats.

 1. Akustiskt trauma – Detta uppkommer efter exponering för en väldigt hög ljudnivå under en kort tid, exempelvis en explosion, och kan orsaka plötslig hörselnedsättning. Det är dessutom oftast sensorineuralt, men det är vanligtvis sämre i det öra som varit närmast ljudet. Om hörselnedsättningen däremot har uppstått till följd av ett akustiskt trauma orsakad av en perforerad trumhinna kan det komma att läka och hörseln kan till viss del komma tillbaka.

De vanligaste orsakerna till bullerinducerad hörselnedsättning

Hörselnedsättningen beror inte endast på bullrets ljudnivå men även hur lång tid du har utsatts för det. Exponering för buller på minst 85 dB (tung gatutrafik) i åtta timmar kan ge upphov till hörselnedsättning. Ju högre ljudet är, desto snabbare kan det skada hörseln. Vanliga orsaker är bland annat hög musik, exempelvis från personlig stereoutrustning, rockkonserter och nattklubbar men även eldrivna verktyg, jetmotorer, motorcyklar, sirener och arbetsrelaterat buller, som i fabriker och på byggarbetsplatser.

Skydda din hörsel på fritiden

 • Var uppmärksam på buller – om du behöver överrösta bullret när du ska prata med någon på armlängds avstånd är bullret för högt.
 • Använd öronproppar på konserter eller i andra bullriga miljöer. Oroa dig inte – du kan fortfarande lyssna på musik.
 • Välj hörlurar snarare än öronsnäckor – hörlurar är bättre på att isolera bakgrundsljudet så att du kan lyssna på en lägre ljudvolym. Med hörlurar blir dessutom mer utrymme mellan ljudkällan och ditt inneröra.
 • Om din personliga musikspelare har en volymvarning, som visas när det är för högljutt, bör du använda den.

 • Ställ in volymen på din personliga musikspelare när du är i en tyst miljö. Om du måste skruva ner volymen för att ha ett samtal, så är det för högt. Mer än 12 av 100 barn mellan åldrarna 6 och 19 drabbas av hörselnedsättning för att de har haft för hög volym på sina hörlurar[4].
 • Somna inte medan du lyssnar på musik på din personliga musikspelare – risken för skador ökar när man exponeras under flera timmar i sträck.
 • Låt dina öron vila. Om du har varit på en nattklubb bör du undvika att lyssna på högljudd musik nästa morgon.
 • Var uppmärksam på ringningar i öronen – detta är ett tecken på att du har ansträngt din hörsel. Om detta händer ofta riskerar du att få en bestående hörselskada.

Skydda din hörsel på jobbet

Om det är bullrigt på din arbetsplats ska du se till att använda skydd. Om den dagliga bullernivån når 80 dB måste din arbetsgivare enligt lag vidta åtgärder.

För mer information, besök webbplatsen för Folkhälsomyndigheten på https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/inomhusmiljo-allmanna-lokaler-och-platser/buller/

Åldersrelaterad hörselnedsättning

Den medicinska termen för åldersrelaterad hörselnedsättning är presbyacusis. Vanligtvis är det enhörselnedsättning som påverkar båda öronen och gradvis förvärras när fler av innerörats hårceller blir skadade eller dör.

Exponering för högljutt buller och vissa sjukdomar som blir vanligare i hög ålder, såsom högt blodtryck eller diabetes samt biverkningarna av vissa läkemedel såsom cellgifter, kan förvärra problemet.

Åldersrelaterad hörselnedsättning börjar först med högfrekventa ljud, så att det blir svårt att förstå samtal i bullriga miljöer som restauranger. Alla får sämre hörsel med åren. Eftersom det sker långsamt och gradvis tar det ofta tid för folk att upptäcka det. Det tar i genomsnitt 10 år för de flesta att söka hjälp!

Så här kan kommunikationen förbättras

Lär dig några tekniker som hjälper dig att kommunicera bättre med personer som har en hörselnedsättning:

 • Prata inte för länge innan du vet att personen lyssnar.
 • Vänd ditt ansikte mot personen så att denne kan se dina läppar och förstå dig bättre genom att läsa av ditt kroppsspråk. På så sätt färdas ljudet i rätt riktning.
 • Se till att ha bra belysning i omgivningen, så att personen kan se och läsa av de andras ansikten.
 • När du pratar, se till att inte ha händerna framför ansiktet och prata inte när du äter.
 • Tala tydligt i normal hastighet och uttala orden normalt. Om den andra personen inte förstår vad du har sagt efter några gånger, kan du omformulera dig.
 • Sitt nära till personen ifråga, så att du inte behöver skrika, eftersom ljudet förvrängs när du skriker.
 • Förflytta er till en tyst plats om det går eller stäng ljudet på TV:n för att minska bakgrundsljudet. Om du bokar ett bord på en restaurang, be om att få sitta där det är tyst.

Referenser:

[1] Smith, RJH, Deafness and Hereditary Hearing Loss Overview, Last Revision: January 9, 2014. GeneReviews® [Internet],http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1434/
[2] Weitzman M, Govil  Maternal prenatal sming and hearing loss among adolescents. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg.2013 Jul;139(7):669-77.

[3] http://www.hear-it.org/About-www-hear-it-org Accessed 19 June 2015

[4] World Journal of Otorhinolaryngology 2013 August 28; 3(3): 58-7