Choosing the right implant for you

Välja rätt implantat för dig

I början kan man känna sig överväldigad av alla tekniska data och termer. Men teknologin är inte så komplicerad som den låter och eftersom du är den som ska leva med ditt implantat under de kommande 20 åren bör du inte låta någon annan bestämma vilken produkt du ska välja.

Förstå tillförlitlighetsdata

Det är viktigt att ditt implantat kommer att vara tillförlitligt under en lång tidsperiod, eftersom det krävs en operation för att byta ut implantatet om det inte skulle fungera. Alla företag måste publicera tillförlitlighetsdata för sina produkter som måste uppfylla kraven i ISO 5841-2: 2000, den officiella standarden i branschen. Denna är emellertid utvecklad för hjärtstimulatorer. Varje hörselimplantattillverkare tolkar den annorlunda, vilket gör det svårt att jämföra data från olika företag. Ett ny standardiseringsmetod är på väg i USA, men fram tills dess bör se till att du jämför likartade saker när du ska jämföra data från olika företag. För att få så korrekta resultat som möjligt bör du notera följande:

  • Det bör användas ett jämförbart antal produkter i alla de olika studierna.
  • Studierna ska ha gjorts under lika långa tidsperioder – det är inte lämpligt att jämföra antal fel hos en produkt under en 5-årsperiod med en annan produkt som studeras under en 20-årsperiod.
  • Alla produktdata som jämförs ska gälla nuvarande tidsperiod.

  • Alla varumärkenas produktgenerationer bör vara likartade.
  • Alla varumärken bör använda samma felkategorier – tekniska fel ska till exempel endast jämföras med tekniska fel och inte med både tekniska och medicinska fel. Datan ska också inkludera antalet enheter som har tagits bort.

Andra sätt att bedöma tillförlitlighet

  • Om du tycker att det är svårt att förstå någon del av företagets data ringer du respektive företag och ber att få prata med personal som kan förklara forskningen.
  • Be medicinsk personal om information från oberoende studier av produkternas tillförlitlighet och be om hjälp att tolka dem. Du kan också hitta korta sammanfattningar av olika studier på databaser på internet, såsom PubMed och ibland är hela artiklar tillgängliga på utgivarnas webbplatser. De är dock skrivna för medicinskt kunniga, så de kan vara svårtolkade. Be medicinsk personal om hjälp om det behövs.

  • Se om det finns tillförlitlighetsrapporter på klinikernas webbplatser.
  • Titta på privata webbplatser som publicerar jämförelser av tillförlitlighetsdata. Det finns ett ökande antal, exempelvis2ears2hear som hämtar information från tillverkarna och klinikerna och presenterar det klart och tydligt för personer som inte har medicinska kunskaper. Men kontrollera först vem som ligger bakom webbplatsen. Alla bra webbplatser har en ”Om oss”-sida.