Vad du bör tänka på

Dina känslor

Vare sig du ska bestämma dig för vilket implantat du – eller ditt lilla barn – ska ha, är det ett beslut du ska leva med resten av ditt liv. Därför kan det rent känslomässigt vara en svår tid.

Detta avsnitt är tänkt att hjälpa dig att fatta bästa tänkbara beslut. Vi förklarar vad du behöver tänka på, hur viktigt det är med rätt tidpunkt och hur det går till rent praktiskt när du väljer en produkt. Vi tar också hål på vissa myter som kan hindra dig från att fatta ett informerat beslut.

För dig

Ditt slutliga beslut beror på om de eventuella fördelarna med ett hörselimplantat väger tyngre än nackdelarna. Dessa kan styras av flera faktorer, däribland:

  • Oavsett om din dövhet kommit plötsligt eller gradvis – Det kan vara svårare att anpassa sig till en plötslig hörselnedsättning än en hörselnedsättning som kommit gradvis.
  • Din hörselnedsättning har nyligen förändrats och även din förmåga att hantera den – Du har kanske under en tid klarat dig med hörapparater, lyssningshjälpmedel och möjligen läppläsning, men det har blivit allt svårare.
  • Hur din hörselnedsättning påverkar dig i vardagen – Svårigheter med möten på jobbet, att använda telefonen eller problem med att umgås i grupper eller i miljöer med bakgrundsljud kan påverka din dagliga livskvalitet och arbetsförmåga.

  • Vad du känner inför en operation – Alla har olika känslor inför en operation: vissa kan känna sig nervösa, medan andra tycker att det är värt det med tanke på fördelarna. Risker och fördelar är något som du kan diskutera i detalj när du genomgår enbedömning för val av hörselimplantat.
  • Din villighet att genomgå rehabilitering – För cochleaimplantat och elektroakustiska stimuleringssystem måste man genomgå ett rehabiliteringsprogram för att lära sig höra igen. Detta innebär att du regelbundet träffar en logoped och att du övar själv. Hur lång tid det tar skiljer sig från person till person, men det kan ta några månader eller upp till två år.

För ditt barn

Det kan vara mer skrämmande att fatta ett beslut för någon annan, till exempel ett litet barn, än att fatta ett beslut för sig själv. Att få veta att ens barn har en hörselnedsättning kan utlösa en rad känslor, såsom chock, förnekelse, ilska och hopp. Detta är helt normalt och du bör ge dig själv tid att acceptera diagnosen.

En del föräldrar tycker att det är lätt att bestämma sig för ett implantat, medan andra tycker att det är svårt och känner sig stressade. Detta kan påverkas av faktorer som ditt barns ålder och graden av hörselnedsättning.