Tester för hörselnedsättning hos spädbarn och barn

Vad är Hörselscreening för nyfödda?

I Sverige är det standard att sjukvården gör hörseltest på nyfödda barn. Detta sker vanligtvis några dagar efter födseln. Eftersom hörseln är avgörande för att utveckla tal- och språkfärdigheterna bör en hörselnedsättning helst diagnostiseras så snart som möjligt.[1] .    

Forskning visar att ett dövt barn kan utveckla sitt språk lika snabbt som alla andra barn om dövheten upptäcks vid senast sex månaders ålder och barnet snabbt får en bra behandling och ett stödprogram.  Motsvarande program finns i Storbritannien, Wales, Skottland och Nordirland.

Hur många spädbarn drabbas?

Ungefär 1 av 900 barn föds med hörselnedsättning i ett öra eller båda öronen. För spädbarn som fått intensivvård i över 48 timmar ökar förekomsten till 1 av 100. De flesta spädbarn med hörselnedsättning har inga familjemedlemmar med hörselproblem, så det är viktigt att screena alla spädbarn[2] .

Mätning av otoakustiska emissioner

Detta första screeningtest utförs på förlossningsavdelningen, annan sjukhusmiljö eller hemma. En person som utbildats i hörselscreening eller annan vårdpersonal kommer att placera en liten öronsnäcka med mjuk kant i ditt barns ytteröra. Klickande ljud skapas i örat och om allt fungerar ska detta ge en respons i cochlean (hörselsnäckan), som är den spiralformade delen av innerörat. Screeningutrustningen kommer att registrera responsen.

Testet är smärtfritt och tar bara några minuter. Man brukar göra det medan ditt barn är lugnt eller sover. Du borde få resultaten direkt. Om testet visar på en tydlig respons i barnets båda öron har det sannolikt ingen hörselnedsättning.

Kontakta en mentor på HearPeers

som kan berätta mer om hörseltester.

Referenser:

[1]  Wood SA Performance and characteristics of the Newborn Hearing Screening Programme in England: The first seven years; Int J Audiol. 2015 Jun 3; 54(6): 353–358

[2] http://hearing.screening.nhs.uk/public Accessed 17 June 2015