Spot the Signs of Hearing Loss

Hörselproblem

Hos spädbarn och småbarn

Ditt barn bör gå igenom en hörselscreening under sina första levnadsveckor. Detta är det viktigaste sättet för att upptäcka en hörselnedsättning tidigt. Vissa barn kan dock klara hörselscreeningen som nyfödda men senare uppleva att hörseln försämras alltmer, så det är viktigt att vara uppmärksam på varningstecken. Här är en översikt som visar hur ditt barns hörsel och tal bör utvecklas:

Översikt för talutveckling

enligt åldersgrupp

first_few_months

De första månaderna:

 • Rycker till vid ett plötsligt ljud, som när du klappar händerna eller en dörr som smäller
 • Reagerar på ljud, musik eller röster
 • Lugnas av dämpade ljud eller bekanta röster

Efter sex månader:

 • Försöker härma ljud
 • Vänder sig snabbt eller direkt mot ett dämpat ljud eller ”sch”

Efter 9 till 12 månader:

 • Börjar jollra eller reagerar med att jollra när andra talar till henne/honom
 • Varierar tonläget under jollrandet
By one year

Efter ett år:

 • Rycker till vid ett plötsligt ljud, som när du klappar händerna eller en dörr som smäller
 • Reagerar på ljud, musik eller röster
 • Lugnas av dämpade ljud eller bekanta röster
By 18 months

Efter 18 månader:

 • Gör talliknande ljud med samtalsliknande rytm när han/hon leker
 • Använder 6 till 20 igenkännbara ord och försöker tala/sjunga med i barnramsor och sånger
two years

Efter två år:

 • Använder 50 eller fler igenkännbara ord på rätt sätt
 • Sätter ihop två eller flera ord för att skapa enkla meningar, såsom ”mer mjölk”
 • Talar/sjunger med i barnramsor och sånger
three years

Efter tre år:

 • Har ett stort ordförråd som är begripligt för alla[1]

Om du är orolig över ditt barns hörsel bör du kontakta en allmänläkare eller annan vårdpersonal. Du kan också ta reda på mer om tester för spädbarn.

Hos barn

Hearing Problems In children

Ungefär 1 av 1 000 barn är gravt eller helt döva vid 3 års ålder, men antalet är dubbelt så stort för barn som är mellan 9 och 16 år. Ditt barn kan ha ett hörselproblem om det:

 • Lär sig prata långsamt eller tappar bort delar av orden och exempelvis säger ”o” istället för ”sko” eller ”us” istället för ”hus”
 • Ofta ber dig upprepa vad du har sagt eller svarar konstigt på frågor för att de inte har förstått.
 • Inte svarar när du ropar på dem
 • Ofta pratar väldigt högt
 • Ofta skruvar upp volymen på TV:n så att det är väldigt högt
 • Tittar på dig uppmärksamt när du talar
 • Tittar på andra för att följa instruktioner, för att det inte har hört[2]

Hos vuxna

Hearing Problems In adults

Du eller någon annan kan ha ett hörselproblem om:

 • Du tycker att det är svårt att följa samtal i grupper eller i bullriga miljöer, som i barer eller på restauranger
 • Du har svårt att höra något under telefonsamtal
 • Du tycker att andra mumlar och behöver ofta be dem upprepa vad de har sagt
 • Andra klagar på att du inte lyssnar
 • Andra klagar på att det är för hög volym på TV:n
 • Du tycker att det är svårt att höra varifrån ljuden kommer
 • Du tycker att det är tröttsamt att lyssna på samtal för att du måste koncentrera dig så mycket

Om du vaknar och upptäcker att du har fått en plötslig hörselnedsättning i ett öra eller förlorar hörseln i ett öra inom några dagar bör du omedelbart söka hjälp från en allmänläkare. Om du tror att du gradvis håller på att förlora hörseln kan en allmänläkare göra en öronundersökning för att utesluta blockering, tecken på infektion eller andra abnormaliteter och kan remittera dig till en audionom för hörseltester och diagnos.

Kontakta
en mentor på HearPeers

för att få veta mer om hur de upplevde sina hörseltester.