Remissväg

Om ditt spädbarn får diagnosen hörselnedsättning kommer ni automatiskt att remitteras till en öron-näsa-hals(ÖNH)-läkare som kommer att beskriva vilka alternativ det finns Testerna kommer att visa om ditt barn kan bli hjälpt av ett hörselimplantat. Se Tester för hörselnedsättning hos spädbarn och barn

Din allmänläkare

Om ditt barn istället utvecklar en hörselnedsättning eller om du får en plötslig hörselnedsättning eller du tycker att din hörsel har försämrats bör du först kontakta en allmänläkare. Denne bör göra en öronundersökning på dig eller ditt barn för att utesluta tillfälligt blockage, tecken på infektion eller andra abnormaliteter.

Audionom/ÖNH-läkare

Om det inte finns några tecken på ett övergående, behandlingsbart problem som kan orsaka din hörselnedsättning och du är över 60, bör din allmänläkare remittera dig direkt till en audionom på ett närliggande sjukhus eller klinik för att göra tester. Läs mer om de tester du kanske får göra här .

Barn, tonåringar och vuxna under 60 bör remitteras av en allmänläkare till en ÖNH-läkare för en öronundersökning och hörseltester. För att få veta mer om testerna, klicka här.

En hörapparat kommer kanske först att förskrivas, medan man bedömer lämpligheten för att få ett implantat. Försök stå ut med hörapparaterna även om ljudet är otydligt, eftersom det är viktigt att fortsätta stimulera hörseldelen av din hjärna. Forskning tyder på att nervbanorna från örat till hjärnan börjar försvagas om det under en tid är brist på ljudstimulering.

Remiss till ett hörselimplantatcentrum

Om testresultaten visar att ett hörselimplantat kan vara lämpligt för dig eller ditt barn ska du be din ÖNH-läkare att skriva ett rekommendationsbrev.

Välja hörselimplantatcentrum

Du kan naturligtvis be din ÖNH-läkare ge dig förslag på hörselimplantatcentrum, men det är också bra om du gör vissa efterforskningar själv, både på internet och genom att kontakta centrumen. Här är några viktiga saker att tänka på:

 • Hur många olika varumärken kan du välja mellan på varje klinik? (De kan vara bra att kolla upp olika varumärken innan du väljer en klinik.)
 • Hur erfarna är kirurgerna på varje klinik – till exempel, hur många implantationer gör de per år?
 • Hur länge har de följt implantatprogrammet på kliniken?
 • Hur mycket fokuserar kliniken på rehabilitering?
 • Vad får du för intryck av klinikens service och stöd?

En HearPeers-mentor kan berätta vad du bör vara uppmärksam på när du väljer ett implantatcentrum.

Hitta en klinik

Klicka här för att hitta en hörselimplantatklinik nära dig.

På hörselimplantatcentret

Ett vårdteam kommer att utföra uttömmande tester på dig eller ditt barn för att bedöma implantatets lämplighet. Det innebär att ett flertal besök behövs. Förutom hörseltesterna kommer man även att testa hälsostatus inför operationen, inre öronstruktur, närvaro av fungerande hörselnerv, samt sannolikheten för att du eller ditt barn kan dra nytta av implantatet. Både barn och vuxna brukar även behöva en testperiod med hörapparater på tre månader.

Frågor du kan ställa till hörselteamet

Här är fem grundläggande frågor, men det finns säkert fler frågor du vill ställa:

 • Vad är det som har orsakat mitt barns dövhet?
 • Hur pass döv är jag/mitt barn?
 • Vilka olika slags implantat finns det?
 • Kommer mitt barn att bli bra på att tala utan implantat?
 • Hur troligt är det att mitt barn kommer att kunna gå i en vanlig skola utan några implantat?
 • Vad kan jag/mitt barn ha för nytta av att ha ett implantat?
 • Vad innebär operationen?
 • Hur många hörselimplantatoperationer har kirurgen utfört?

 • Hur ofta får kirurgen ett lyckat resultat jämfört med andra kirurger?
 • Vilka risker finns det med operationen och hur påverkar de mig/mitt barn?
 • Vad händer efter operationen?
 • Vad händer under rehabiliteringen eller ljudträningen?
 • Vilka är de största skillnaderna mellan de olika implantatmärkena?
 • Hur ska man jämföra tillförlitlighetsdatan mellan de olika märkena?

En mentor från HearPeers kan berätta mer om den bedömningsprocess man använder för hörselimplantaten.

 • Medicinsk undersökning – Man kommer att undersöka din allmänna hälsostatus inför operationen och undersöka dina öron. Du kommer förmodligen att behöva göra antingen en skiktröntgen eller en MR (magnetisk resonanstomografi) för att undersöka örats inre strukturer.
 • Hörseltester – Läs mer om de hörseltester du kanske kommer att göra här.  I ordigenkänningstesterna är det viktigt att inte gissa när du svarar, annars kanske du får för höga poäng och då får du inte det implantat som passar dig bäst. Det kan vara svårt att låta bli att gissa orden, särskilt om du är van att göra det varje dag. Om du nekas att få ett implantat kan du få göra om testerna. 

Vad ingår i en hörselimplantatbedömning för vuxna?

 • Hjärnstamshörseltest – Elektroderna fästs på ditt huvud och fångar upp hörselnervens respons på ljud. Det är till nytta när man ska utvärdera personer med grav hörselnedsättning och är helt smärtfritt.
 • En bedömning av dina hörapparater om du har på dig dem eller ett hörapparatstest om du inte har det.
 • Din läppläsning utvärderas för att se hur mycket du förlitar dig på läppläsning.
 • En fullständig förklaring av vad som kommer att ske samt rådgivning för att se till att dina förväntningar är realistiska.

Vad ingår i en hörselimplantatbedömning för barn?

Barnen bedöms med avseende på deras tal, språk och lyssningsfärdigheter för att se om dessa är förenliga med deras ålder, utvecklingsnivå och kognitiva förmåga. Bedömningen är mycket detaljerad och kan ta lång tid. Följande ingår:

 • En detaljerad hörselbedömning. Läs om de hörseltest som ditt barn eventuellt kommer att görahär
 • Bedömningar och tester av hörapparater.
 • Cochleaimplantat-teamet kommer att besöka ditt barn hemma och i skolan. Rådgivande lärare, tal- och språkpedagoger samt psykologer kommer att utvärdera barnets språk, kommunikation, skolning och förväntningar.

 • Hjärnstamshörseltest – Elektroder fästs på ditt barns huvud för att mäta hörselnervens respons på ljud. Det är helt smärtfritt.
 • En skiktröntgen och eventuellt en MR (magnetisk resonanstomografi) kan utföras för att undersöka örats inre strukturer.

Ansökan om bidrag

Ditt Landsting ger väldigt tydliga riktlinjer för cochleaimplantat. Om du eller ditt barn uppfyller kriterierna kommer en betalningsansökan att lämnas in. Det kirurgiska ingreppet kommer att beskrivas och du kommer att få se vilka implantat du kan välja mellan.

För närvarande ger de flesta Landstinget inga riktlinjer för mellanöreimplantat eller aktiva benledningsimplantat. Däremot kan de under vissa omständigheter tillhandahållas av ditt Landsting.

Kontakta en mentor på HearPeers

för att utbyta erfarenheter om er hörselresa.