Om hörselnedsättningen inte behandlas

Obehandlad hörselnedsättning kan påverka alla delar av livet, från tal- och språkutveckling till utbildning, yrkeskarriär och socialt umgänge. Det är därför det är viktigt med en tidig diagnos för alla åldersgrupper, oavsett vilken typ av hörselprodukt du väljer.

Tal- och språkutveckling

Barn lär sig att prata genom att härma vad de hör. Barn hör ett ljud eller ett ord, återger sin egen version och korrigerar sedan sig själva allt mer när deras lyssningsförmåga förbättras. På det här viset lär sig barn att använda ett språk. (Observera att talet är förmågan att skapa ljud, medan språket är förmågan att förstå och använda dessa ljud för att kommunicera.)

Men om ett barn inte kan höra de talade orden ordentligt eller ens höra hur de själva uttalar dem kommer det att bli svårt, eller till och med omöjligt, att återge rätt ljud. Detta påverkar i sin tur förmågan att kommunicera med familjen, andra barn och lärare.

Här är några exempel på hur tal och språk kan påverkas av obehandlad hörselnedsättning:

 • Ordförrådet utvecklas långsammare hos barn med hörselnedsättning och tar ännu längre tid om det inte behandlas
 • Svårigheter att förstå ord med flera betydelser, såsom ”får”, ”vår” och ”rätt” och ord med abstrakt betydelse, som ”före” och ”efter”
 • Svårigheter att förstå och skriva långa och komplexa texter

 • Svårigheter att höra ordens ändelser, vilket kan ge upphov till missförstånd, kommunikationsproblem och dålig grammatik
 • Problem med att höra tysta ljud, såsom ”s”, ”sch” och ”f”, vilket påverkar uttalet
 • Talar alltför högljutt, i fel tonläge, fel tempo eller med dåligt uttal

Framgång i skolan

 • Naturligtvis kommer ett barn som inte kan höra ordentligt – och inte får det stöd som behövs – att missa det som sägs i skolan, vilket påverkar dess förmåga att lära sig och vara delaktig under lektionerna.
 • Forskning visar att läsfärdigheten utvecklas långsammare hos döva barn. [1]Då läsning är fundamentalt viktigt för utbildning, kan detta hindra barnens akademiska framgångar.
 • Statliga siffror från 2009 visar att döva barn i England hade 43 % lägre chans att lyckas med sina GCSE än andra barn. Det är faktiskt sju av 10 barn som inte når normen, dvs. fem GCSE-prov med betygen A* till C, och då inkluderas proven i engelska och matematik. [2]

Karriär

 • Personer med svår och grav dövhet har fyra gånger större risk att vara arbetslösa än den övriga befolkningen, även under perioder av låg arbetslöshet, enligt Charity Action on Hearing Loss. [3]
 • Sysselsättningsgraden för personer som angav ”hörselproblem” som största hälsoproblem var 64 % jämfört med 77 % för de som inte har några långvariga hälsoproblem eller funktionsnedsättningar.[4]
 • Personer med hörselnedsättning brukar tjäna uppskattningsvis 2 136 brittiska pund per person per år mindre än de som inte har någon funktionsnedsättning om man även jämför andra faktorer, såsom ålder, utbildning eller kön. [5]
 •  Praktiska svårigheter, som problem med att använda telefonen, följa gruppsamtal t.ex. på möten, samt lägre produktivitet eftersom det är tröttsamt att jämt anstränga sig för att kunna höra.

Det har visats att personer med hörselnedsättning har större risk att vara arbetslösa och, för de som inte arbetar, tjäna mindre än personer utan hörselnedsättning.

Socialt samspel

Hos barn kan en icke-diagnostiserad hörselnedsättning utgöra ett kommunikationshinder, vilket innebär att det bli svårare för dem att skaffa vänner, delta i gruppaktiviteter och de kan känna sig ensamma och isolerade. Detta i sin tur kan fördröja den sociala kompetensutvecklingen och påverka själförtroendet och beteendet. [6]

Personer som istället får hörselproblem som vuxna, kan bli frustrerade, lättirriterade, generade och undvika socialt umgänge, vilket kan leda till ensamhet och depression. [7]

Hälsoeffekter

Forskning visar att obehandlad hörselnedsättning kan påverka den allmänna hälsan.

Ramla omkull

Till och med personer med lindrig hörselnedsättning (25 decibel) har tre gånger större risk för att ramla när de blir äldre och för varje 10 decibel blir risken en och en halv gång större.[8]Detta tros delvis bero på att personer som hör dåligt kanske inte är så medvetna om sin omgivning och därmed är det större risk för att de snubblar och ramlar. Men det kan även bero på att hjärnan blir ansträngd av att handskas med hörselnedsättningen och kanske har mindre resurser för balans och säkerhet.

Fysisk hälsa

Att handskas med konsekvenserna av hörselnedsättningen kan orsaka stress, vilket i sin tu kan försvaga immunförsvaret så att du löper större risk att bli förkyld, få influensa eller andra infektioner. [9]

Psykisk hälsa

Många studier har visat på ett samband mellan obehandlad hörselnedsättning hos vuxna och ökad risk för depression, kanske för att de drabbade blir mer isolerade.

Samtidigt som det finns allt mer bevis som bekräftar att hörselnedsättning är förknippat med risk för demens hos äldre vet man ännu inte om en behandling av hörselnedsättningen minskar risken för sjukdomen.

Kontakta en mentor på HearPeers

som kan stötta dig under din hörselresa.

Referenser:

[1]  Wauters L.N. et al. Reading Comprehension of Dutch Deaf Children, Reading and Writing 19(1), 2006: 49-76.

[2] NDCS, Educational Achievement, 2010

[3] RNID, Opportunity Blocked, 2007 http://www.actiononhearingloss.org.uk/supporting-you/policy-research-and-influencing/research/our-research-reports/research-reports-2007.aspx Accessed 23 June 2015

[4] Arrowsmith (2014) Hidden Disadvantage: Why people with hearing loss are still losing out at work. Hörselnedsättning.

[5] The Real Cost of Adult Hearing Loss: reducing its impact by increasing access to the latest hearing technologies. Archbold S. et al, The Ear Foundation (2014).

[6] Bidadi S, Nejadkazem M, Naderpour M. The relationship between chronic otitis media-induced hearing loss and the acquisition of social skills. Otolaryngol. head neck surg. 2008 Nov;139(5):665-70

[7] Gopinath et al (2012) Hearing-impaired adults are at increased risk of experiencing emotional distress and social engagement restrictions five years later. Age Ageing (2012) doi: 10.1093/ageing/afs058 Först publicerad online: 16 maj, 2012

[8] Lin, F. and Ferrucci, L., Hearing Loss and Falls Among Older Adults in the United States, Archives of Internal Medicine (2012; Feb 27) 172(4): 369-371

[9] Marsland AL et al. Stress, Immune reactivity and susceptibility to infectious diseases. Physiol Behav 77(4-5)711-715, 2002