Types of Hearing Loss

Olika typer av hörselnedsättning

Hörselnedsättning är ett vanligt problem som ofta utvecklas med åldern eller orsakas av upprepad exponering för höga ljud. Det finns ca 1,4 miljoner (cirka en av sex) människor i Sverige som har någon form av hörselnedsättning eller dövhet. Hörselnedsättning kan uppkomma plötsligt, men oftast utvecklas det gradvis. Det finns fyra typer av hörselnedsättningar.

Ledningshinder

Detta uppkommer vid en blockering av ytter- eller mellanörat som gör att ljudvågorna inte kan nå hårcellerna i innerörat. Ledningshinder fungerar som en propp i örat: ljud utifrån kan vara svåra att höra men man kan höra sig själv tugga eller höra sin egen röst klart och tydligt.

Blockeringen kan vara övergående eller bestående och den kan vara olika svår, men den är oftast lindrig till måttlig.

Vanliga orsaker är exempelvis öroninfektioner, stora mängder öronvax, ett främmande föremål som fastnat i hörselgången, ett hål i trumhinnan eller ett problem som hindrar de tre hörselbenen (de små benen i mellanörat) från att vibrera.

Lösningar:

Läkemedel, operation, hörapparater , mellanöreimplantat eller benledningsimplantat, beroende på bakomliggande orsak.

Sensorineural hörselnedsättning

Detta uppkommer vid en blockering av ytter- eller mellanörat som gör att ljudvågorna inte kan nå hårcellerna i innerörat. Ledningshinder fungerar som en propp i örat: ljud utifrån kan vara svåra att höra men man kan höra sig själv tugga eller höra sin egen röst klart och tydligt.

Blockeringen kan vara övergående eller bestående och den kan vara olika svår, men den är oftast lindrig till måttlig.

Vanliga orsaker är exempelvis öroninfektioner, stora mängder öronvax, ett främmande föremål som fastnat i hörselgången, ett hål i trumhinnan eller ett problem som hindrar de tre hörselbenen (de små benen i mellanörat) från att vibrera.

Lösningar:

Hörapparater, mellanöreimplantat eller cochleaimplantat, beroende på hur svår hörselnedsättningen är. Cochleaimplantat lämpar sig för svår eller grav sensorineural hörselnedsättning.

Kombinerad hörselnedsättning

Detta är en kombination av ledningshinder och sensorineural hörselnedsättning.

Lösningar:

Läkemedel, operation, hörapparater, MED-EL  eller benledningsimplantat, beroende på den bakomliggande orsaken.

Källa: MED-EL

Neural hearing loss

Retrocochleär hörselnedsättning

Denna sällsynta typ av hörselnedsättning är vanligtvis grav och bestående och orsakas av att hörselnerven saknas eller är skadad. Tyvärr hjälper hörapparater och cochleaimplantat inte eftersom nerven inte kan förmedla någon ljudinformation till hjärnan.

Lösningar: