När du får en diagnos

Din audionom kommer att förklara resultaten från hörseltesterna och beskriva om det finns en hörselnedsättning och i så fall i vilken grad, om den sannolikt är övergående eller bestående och om det gäller ett öra eller båda öronen. Det kommer också att förklaras i detalj exakt vilka ljud ditt barn kan och inte kan höra, vilken typ av hörselnedsättning det gäller samt troliga orsaker.

Kliniken kommer att remittera ditt barn till en läkare som är specialiserad på audiologi eller till en öron-näsa-hals(ÖNH)-specialist. Läkaren kommer att diskutera vilka lösningar du kan välja mellan. Beroende på typen och graden av nedsättning kan lösningarna omfatta en operation, såsom tillfällig insättning av rör (små plastslangar) i trumhinnan för att behandla sekretorisk mellanöreinfektion, hörapparater eller ett hörselimplantat.

Din hörselklinik kommer även att ge dig kontaktinformation för den stödtjänst för hörselnedsättningar som finns i din kommun. De bör kunna ge dig information och råd om språkutveckling och kommunikationsförmåga, till exempel genom teckenspråk och läppläsning.  Rådgivning erbjuds alla om hjälper till att vårda ditt barn. Du kan få råd om det utbildningsutbud som finns samt andra lokala tjänster och de tillhandahåller särskild utrustning som ditt barn kan behöva i förskolan och skolan.

Kontakta en mentor på HearPeers

för att få veta mer om hörselscreening för barn.