Myter och fakta om hörselimplantat

MYT: Cochleaimplantat är dyra

FAKTUM

Din kommun och ditt landsting står för alla kostnader för vuxna och barn som av medicinska skäl behöver ett cochleaimplantat. Se din kommuns riktlinjer för cochleaimplantat  

MYT: Det krävs en stor operation för att placera ett cochleaimplantat

FAKTUM

Efter operationen behöver man oftast inte stanna kvar över natten. För de flesta öron-näsa-hals(ÖNT)-kirurger är det en rutinoperation.

MYT: Cochleaimplantationen måste göras med hjälp av hjärnkirurgi

FAKTUM

Inte alls. Kirurgen placerar implantatet, den inre delen, under huden bakom örat och för in en elektrod i cochlean (hörselsnäckan), som är den spiralformade delen av innerörat. Kirurgen kommer inte i närheten av hjärnskålen, dvs. utrymmet som rymmer hjärnan.

MYT: Ett cochleaimplantat kommer att förstöra din resthörsel

FAKTUM

Resthörseln kan till viss del förloras, men det blir allt mindre troligt eftersom de kirurgiska implantationsteknikerna och elektrodernas utformning blir alt bättre. Ju mjukare och flexiblare elektroden är, desto mindre troligt är det att de ömtåliga strukturerna i ditt inneröra blir skadade. Idag är det betydligt fler som får behålla sin resthörsel jämfört med hur det var för tio år sedan. Detta beror på att de kirurgiska teknikerna och elektrodernas utformning har förbättrats.

MYT: Det är inga problem med att låta ett barn vänta med att bestämma sig för cochleaimplantat

FAKTUM

Tyvärr är det inte så. Hjärnans förmåga att lära sig att höra är som störst under de första åren i barnets liv. Spädbarnets cochlea är fullt utvecklat före födseln och växer inte mer efter det. Därför går det bra att sätta in implantat på spädbarn från och med sex månaders ålder. Om hjärnans hörselbanor (hörselorganet) däremot inte blir stimulerat inom cirka tre och ett halvt år kommer personens förmåga att lära sig att höra och tala att försämras eftersom den delen av hjärnan delvis har fått andra funktioner. Ett barn behöver kunna höra för att kunna lära sig att tala och uttala orden rätt. Om de inte själva kan höra kommer de inte att utveckla en normal talförmåga. Detta innebär inte att man inte kan dra nytta av cochleaimplantationer som utförs senare, men resultaten kommer inte att bli lika bra som vid en tidig implantation.

Hörsel- och talförmågan hos de flesta barn som får cochleaimplantat i tidig ålder skiljer sig inte nämnvärt från barn utan hörselproblem. [1] Forskning visar att barn med cochleaimplantat presterar bättre i skolan, har större chans att gå i vanliga skolor och har bättre utsikter i arbetslivet än jämnåriga som inte har implantat och har ungefär samma grad av hörselnedsättning. [2].

Ytterligare en fördel med tidig implantation är att tal- och språkutvecklingen kan följa ett ganska normalt mönster.

MYT: Att höra med ett cochleaimplantat är inte som att ha en normal hörsel

FAKTUM

Barn som får implantat i båda öronen i en tidig ålder kan utveckla lika bra talförmåga som fullt hörande barn.

Vuxna som får ett cochleaimplantat efter att ha förlorat sin hörsel brukar ofta först tycka att de låter mekaniskt och pipigt när de pratar, men att de låter normalt igen efter rehabiliteringen. Det beror på att hjärnan har anpassat sig till de nya ljuden. Resultaten varierar dock från person till person.

Det är även viktigt att komma ihåg att ju tidigare hörselnedsättningen behandlas hos vuxna, desto större är chansen att de får en god hörsel. [3]

MYT: Cochleaimplantaten blir snabbt omoderna och måste bytas ut ofta.

FAKTUM

Ett cochleaimplantat består av två delar – ett implantat som sitter inuti och en audioprocessor som sitter utanpå. Den inre delen av implantatet kommer att hålla i många år, kanske hela livet, medan audioprocessorn kommer att bytas ut efter några år. De flesta audioprocessorer är emellertid utformade att vara ”bakåtkompatibla” , vilket innebär att de kan användas med implantat från tidigare teknologigenerationer.

MYT: Personer med cochleaimplantat kan inte vara med och simma

FAKTUM

Simning kommer inte att skada den inre delen av implantatet, så om din audioprocessor inte är vattentät kan du bara ta av den innan du ska simma. Det finns dock många audioprocessorer med vattentäta tillbehör, så att du kan båda simma och duscha när du använder dem. Sportdykning med en audioprocessor rekommenderas inte eftersom vattentrycket ökar med ökande vattendjup. Fråga tillverkaren vilket djup som är säkert att dyka i med den inre delen av implantatet.

MYT: Personer med cochleaimplantat kan inte förstå tal utan att läsa läppar

FAKTUM

De flesta cochleaimplantatanvändare behöver inte nödvändigtvis kunna läsa läppar, men en del som har behövt det före operationen kan kanske fortfarande behöva det ibland. Många CI-användare kan använda telefon, njuta av musik eller t.o.m. spela ett instrument.

MYT: Jag är för gammal för cochleaimplantat

FAKTUM

Det finns ingen övre åldersgräns. Så länge du är tillräckligt frisk för att genomgå en implantatoperation och kan hantera enheten, kan du ha ett implantat. Många användare har fått sitt cochleaimplantat i åttio- eller nittioårsåldern. Den äldsta personen i Europa som fått ett cochleaimplantat var Mollie Smith från Warwickshire som fick det 2014, då hon var 99 år.

MYT: Cochleaimplantatanvändare måste undvika WIFI-enheter

FAKTUM

WIFI-enheter har ingen störande inverkan på dina cochleaimplantat. Det finns faktiskt vissa moderna cochleaimplantatprocessorer som använder en form av WIFI för att kommunicera med andra enheter.

MYT: Om du har cochleaimplantat kan du inte idrotta aktivt

FAKTUM

Om du idrottar kan du känna dig helt säker med cochleaimplantat, men det är viktigt att använda lämpligt skydd på huvudet för att skydda audioprocessorerna (du behöver inte ta av dem).

MYT: Det är stor risk att du får en ansiktsförlamning med cochleaimplantat

FAKTUM

Risken för tillfällig ansiktsförlamning är numera minimal – endast 0,2 % enligt en stor brittisk undersökning av implantationer hos barn, som publicerades 2013. Risken brukade tidigare vara högre, eftersom ingreppet innebär att elektroden passerar den viktigaste ansiktsnerven. Numera används dock en övervakningsenhet under de kirurgiska ingreppen och därför är nu risken så låg. I samma undersökning var det ingen som hade fått en bestående ansiktsförlamning. Det visade sig till och med att risken för stora komplikationer var låg, 1,6 %.[4] Din kirurg kan beskriva riskerna mer i detalj.

MYT: Du kan inte göra en MR-undersökning med hörselimplantat

FAKTUM

Om ditt cochleaimplantat är MR-kompatibelt kan du göra en MR-undersökning. Vissa är kompatibla med upp till 1,5 Tesla och andra med upp till 3,0 Tesla, vilket är den senaste teknologin som skapar väldigt detaljerade bilder. Om en MR-undersökning behövs och din enhet inte är tillräckligt kompatibel, måste magneten i ditt implantat tas ut med hjälp av en operation före MR-undersökningen. Samma magnet måste sedan sättas in i implantatet igen.

MYT: Cochleaimplantat har sladdar som kommer ut genom huden

FAKTUM

Nej, de elektriska signalerna överförs genom intakt hud från audioprocessorn till den inre delen av implantatet.

Referenser:

[1] Special Report No. 1: Basic Information on Hearing, MED-EL: Innsbruck

[2] Bond M, Mealing S, Anderson R, Elston J, Weiner G, Taylor RS, et al. 2009. The effectiveness and cost-effectiveness of cochlear implants for severe to profound deafness in children and adults: a systematic review and economic model. Health Technol Assess 13(44):1-330.

[3] Arlinger S, 2003. Negative consequences of uncorrected hearing loss – a review. International Journal of Audiology; 42 Suppl 2:2:17-20

[4] Broomfield, S. (April 2013) Results of the National Paediatric Bilateral Cochlear Implant Surgical Audit, University Hospitals Bristol