Hörselimplantat

Ett mellanöreimplantat är en alternativ lösning för personer som av medicinska skäl inte kan använda hörapparater eller som inte får tillräckligt med hjälp av dem. Se För vem passar ett mellanöreimplantat? nedan för mer information.

Hur fungerar mellanöreimplantat?

Istället för att bara förstärka ljudet, som en hörapparat gör, omvandlar mellanöreimplantatet ljudet till mekaniska vibrationer som direkt stimulerar mellanörat. Därmed förs en förstärkt signal till innerörat, så att även högfrekventa ljud kan höras bra. Detta skiljer sig från ett cochleaimplantat, avsett för svår till grav hörselnedsättning, som elektriskt stimulerar nerverna i innerörat.

Mellanöreimplantatet består av två huvudkomponenter: det kirurgiska implantatet, som placeras under huden, och audioprocessorn som sitter bekvämt på utsidan under ditt hår. Där sitter den direkt över implantatet med hjälp magnetisk attraktion. Det här är vad som sker:

Källa: MED-EL

 1. Audioprocessorn omvandlar ljudet till elektriska signaler.
 2. Signalerna överförs sedan genom huden till implantatet.
 3. Implantatet överför signalerna till en pytteliten del som kallas sändare.
 4. Sändaren omvandlar signalerna till mekaniska vibrationer som stimulerar rörelse i mellanörats strukturer – tre små ben som kallas hörselbenen.
 5.  Vibrationerna överför den akustiska information till ditt inneröra och sedan till din hjärna, där det tolkas som ljud.
 6. Mikrofonerna inuti audioprocessorn fångar upp ljud.

Kan man få ett aktivt benledningsimplantat via Landstinget?

Folkhälsomyndigheten ger inga riktlinjer för mellanöreimplantat. De kan tillhandahållas av Landstinget under vissa omständigheter.

 • När någon har måttlig till svår sensorineural hörselnedsättning i båda öronen och inte kan använda hörapparat på grund av problem med ytterörat.
 • När någon har kombinerad hörselnedsättning och konventionella hörapparater visar sig vara olämpliga av medicinska skäl, såsom problem med ytterörat eller mellanörat, och de har provat en benförankrad hörapparat men haft problem med detta.
 • En fullständig hälsoundersökning och hörselbedömning kommer att göras för att avgöra om du är lämplig för operation och om det är troligt att du får tillräckligt med hjälp av ett mellanöreimplantat.

För vem passar ett mellanöreimplantat?

 • Personer med måttlig till svår sensorineural hörselnedsättning, ledningshinder eller kombinerad hörselnedsättning som av medicinska skäl inte kan dra nytta av konventionella hörapparater. Dessa kan inkludera abnormaliteter i ytterörat, återkommande infektioner, hudirritationer eller problem som uppkommit då öronsnäckan blockerat hörselgången.

 • Personer med ovan nämnda hörselnedsättningar som helt enkelt inte har tillräckligt stor nytta av hörapparater. Så kan det vara när du tycker att dina hörapparater bara gör oljud, snarare än underlätta för dig när du ska höra någon tala.
 • Du måste vara minst fem år gammal och ha en fungerande hörselnerv.
cochlear implant pros and cons

Fördelar med mellanöreimplantatsystem

 • Förbättrad hörselkvalitet och talförståelse, särskilt i bullriga miljöer. Användarna beskriver ofta ljudet som ”naturligt”.
 • Minskad eller ingen rundgång (visslande) – Detta beror på att mikrofonen i mellanörats audioprocessor sitter längre bort från ytterörat än mikrofonen på en hörapparat. Hörapparater börjar vissla när ljudet lämnar örat och plockas upp igen av mikrofonen.

 • Ingen igenproppning eller blockage av hörselgången – Detta är en fördel för personer som lider av kronisk hörselgångsinflammation och lätt drabbas av infektioner eller irritationer.
 • Används diskret – Audioprocessorn är sladdfri och kan döljas under långt hår.
 • Bekväm att bära.

Saker att tänka på

 • Implantatkirurgi brukar anses vara mycket säkra, men alla typer av operationer medför en viss risk för biverkningar av narkosen och infektion efter operationen. Be din kirurg berätta mer om de risker och fördelar som gäller dig.
 • Du kan kanske kommer att behöva ta av dig audioprocessorn innan du simmar eller duschar.

Information about cochlear implant risks

Vad du bör tänka på när det gäller mellanöreimplantatsystem

 • Känsla och utseende – Audioprocessorerna varierar i storlek och vikt. Vissa har utbytbara höljen i olika färger och med olika design, så att du kan uttrycka din personlighet eller bära den diskret.
 • Transkutan eller perkutan: Transkutana implantat överför ljudsignaler till implantatet genom intakt hud. De ger sällan hudproblem och har en klar fördel rent estetiskt när audioprocessorn inte används.  I perkutana enheter är audioprocessorn fäst till skallbenet med ett fäste på en titanskruv på icke-intakt hud. Huden runt skruven måste rengöras noggrant varje dag för att förhindra de infektioner som kan uppkomma med perkutana enheter.
 • R-kompatibilitet – Det är viktigt att veta om, och i vilken utsträckning, din enhet är kompatibel med MR-skannrar som används för diagnostiska medicinska tester.
 • Adaptiva riktningsmikrofoner – dessa gör de lättare att identifiera och filtrera bort bakgrundsbrus.
 • Talspårning – Detta identifierar den riktning varifrån talet kommer, så att ljudet blir tydligare.
 • Trådlös anslutning – Din audioprocessor kan ansluta till din mobiltelefon, mp3-spelare eller lyssningshjälpmedel.
 • Lämplighet för barn – Inte alla mellanöreimplantat är lämpliga för barn, eftersom vissa av dem ska fästas till orörliga skallben. Det finns emellertid andra som inte påverkas av att skallbenet växer.
 • Intelligent ljudanpassning – Din audioprocessor kan skilja mellan olika lyssningsmiljöer och anpassar sig automatiskt, så du behöver inte ändra något manuellt när du går från en tyst till en bullrig miljö, till exempel när då går in i en restaurang.
 • Individuella program för specifika miljöer, som till exempel har bakgrundsbuller, TV eller musik.
 • Fjärrkontroll – Du kan, om det behövs, snabbt och enkelt göra manuella justeringar utan att ta bort audioprocessorn.

Kontakta en mentor på HearPeers

för att få veta mer om deras erfarenheter av mellanöreimplantat.

Ansvarsfriskrivning
.

Webbplatsens innehåll är endast avsett för informations- och utbildningssyften och ersätter inte råd från vårdpersonal. Webbplatsen ska inte användas för att ställa diagnos eller behandla hälsoproblem. Du bör kontakta en vårdgivare om du har hälsorelaterade frågor.