Källa: MED-EL

Vad händer om de inte klarar screeningen?

Oroa dig inte – det behöver inte betyda att de har en hörselnedsättning. Det kan vara svårt att få svar av tre anledningar:

  • Ditt spädbarn var oroligt under testet
  • Man kunde höra oljud i rummet
  • Det fanns vätska från förlossningen i barnets öron

Man brukar upprepa testet och om det fortfarande inte blir någon respons kommer ditt barn att få en remiss för att göra test kallat automatiserad hjärnstamsaudiometri.

Automatiserad hjärnstamsaudiometri

Detta andra screeningtest registrerar hur ditt barns hörselnerv reagerar på ljud. När ljudvibrationerna når cochlean i ditt barns inneröra omvandlas de till elektriska signaler som förs via hörselnerven till hjärnan. (Se Så här fungerar hörseln för mer information).
Tre små sensorer placeras på ditt barns huvud och de ansluts till datorutrustning. Mjuka hörlurar placeras sedan på ditt barns öron och en serie klickande ljud spelas upp. Om ditt barns hörsel är normal kommer sensorerna att detektera en nervrespons som ljuder längs med hörselbanan. Testet kan ta mellan fem och 30 minuter.
Om det inte finns någon stark respons kommer ditt barn att få en remiss för en mer omfattande diagnostisk hörselbedömning.

Fullständig diagnostisk hörselbedömning

Den utförs vanligtvis på en hörselklinik.  Testet kommer att anpassas till ditt barns ålder och utvecklingsnivå.
Om ditt spädbarn är yngre än sex månader kommer man troligen att utföra en mer detaljerad version av den automatiserade hjärnstamsaudiometrin där olika ljudnivåer används och audionomen tolkar resultaten för att hitta den tystaste ljudnivån som hörselnerven kan uppfatta.

Tympanometri

Detta testar funktionen hos de rörliga delarna i ditt barns mellanöra. En liten öronsnäcka hålls försiktigt i hörselgången medan en pump ändrar lufttrycket. Om allt fungerar som det ska bör trumhinnan röra sig fritt inåt och utåt allt eftersom trycket förändras.

Öronsnäckan mäter detta genom att kontrollera ljudet som reflekteras av trumhinnan. Om trumhinnan inte rör sig fritt är det troligen lite vätska eller något annat problem med mellanörat. Ansamlingen av vätska beror vanligtvis på sekretorisk mellanöreinflammation, även kallat sekretorisk mediaotit (SOM). Det är mycket vanligt hos små barn och kan orsaka övergående dövhet.

Beteendeundersökningar

Om ditt barn är sex månader eller äldre kan beteendetester göras där man med hjälp av leksaker och lekar får ditt barn att lyssna på en rad olika ljud som om det vore en del av leken. Om ditt barn hör ljudet kommer det att vrida på huvudet och en ”visuell belöning” aktiveras, t.ex. belyses en leksak eller en docka. Öronen kan testas individuellt med hjälp av små öronsnäckor.

Tonaudiometri

Från och med tre års ålder är barnen aktivt med i testerna. Ljuden spelas i hörlurar, öronsnäckor eller ibland högtalare (ljudfältsaudiometri) och barnet ombes ge en respons varje gång det hör ett ljud. Yngre barn ombes flytta på en leksak eller stoppa en bult i en bräda medan äldre barn ombes säga ”ja” eller trycka på en knapp.

Benledningstester

Istället för att använda luftledning, då ljudvågorna rör sig från ytterörat genom hörselgången till cochlean, kan man göra benledningstester. En liten vibrerande anordning placeras bakom barnets öra så att ljudvibrationerna förs direkt till innerörat genom skallbenen istället för att gå genom hörselgången och mellanörat. På så vis kan man lättare fastställa vilken typ av hörselnedsättning ditt barn har.

Vad du kan göra nu!

Varför inte prata med en av våra hörselimplantatanvändare? De vet vad du går igenom och kan svara på dina frågor.