Implanterbara lösningar

Cochleaimplantat

Ett cochleaimplantat är den enda medicintekniska produkten som kan ersätta ett mänskligt sinne, hörselsinnet, på elektronisk väg. Det ersätter funktionen i den icke-fungerande delen av innerörat så att personer som har svår till grav sensorineural hörselnedsättning kan höra igen.

Elektrisk-akustisk stimulering (EAS)

EAS kombinerar cochleaimplantatteknologin med en hörapparat. Den är utformad för personer med svår till grav hörselnedsättning vid höga frekvenser som hör relativt bra vid lägre frekvenser.

Benledningsimplantat

Ett benledningsimplantat leder ljud via benvävnaden direkt till innerörat. Det är en lösning för personer med ensidig dövhet och för alla som inte får tillräckligt med hjälp av hörapparater.

Mellanöreimplantat

Ett mellanöreimplantat är en alternativ lösning för personer som av medicinska skäl inte kan använda hörapparater eller som inte får tillräckligt med hjälp av dem.