Implantationsprocessen

Inför operationen

Det är normalt att känna sig orolig före operationen, så det kan vara bra att redan i förväg ta reda på så mycket som möjligt om vad man kan förvänta sig. Det är då betryggande att veta att hörselimplantatkirurgi numera är en rutin som har utförts tusentals gånger under de senaste 30 åren med väldigt få komplikationer.

Här svarar vi på några av de vanligaste frågorna. För att få personliga råd är det bäst att prata med implantat-teamet på din klinik. Varje sjukhus har sina egna rutiner och kommer att ge egen information.

Vad behöver jag göra innan operationen?

Du bör få information av kliniken före operationen, med detaljer om allt du behöver veta i förväg. De viktigaste punkterna inkluderar:

 • Kontrollera hur länge du/ditt barn behöver klara dig/sig utan mat eller dryck före operationen. Detta är viktigt ur säkerhetssynpunkt.
 • Du kanske vill tvätta håret före operationen, eftersom operationssnittet måste hållas torrt i minst en vecka efteråt. Alternativt kan du använda torrschampoo.
 • Ta bort piercingar, smink och nagellack då de inte är tillåtna i operationssalen på grund av infektionsrisken. Kontrollera även sjukhusets policy för deodoranter och hudkräm.

 • Informera sjukvårdsteamet om du/ditt barn har en förkylning eller influensa eller inte mår bra före operationen.
 • Om ditt barn är tillräckligt gammalt för att förstå att det ska till sjukhuset, prata med det barnet i förväg så att det vet vad som kommer att ske. Hörselteamet kan ge dig råd om detta.
 • Gör en läkemedelslista för vårdteamet. Förutom receptbelagda läkemedel bör detta även inkludera receptfria läkemedel och naturläkemedel. Vårdteamet kan ge dig/ditt barn råd om hur man ska sluta ta dem före operationen.

Hur länge kommer jag/mitt barn att vara på sjukhuset?

Patienter i Sverige kan vanligtvis lämna sjukhuset efter två nätter och ibland redan samma dag. Hur länge du/ditt barn kommer att behöva stanna beror på flera faktorer, som till exempel ditt allmänna hälsotillstånd och huruvida det uppstår komplikationer, vilket kan ske efter alla operationer.

Vad ska jag ta med till sjukhuset?

 • En förteckning över de läkemedel du/ditt barn brukar ta
 • Alla läkemedel som du/ditt barn måste ta den dagen
 • Penna och papper för att kommunicera med personalen (hörseln kommer inte att fungera förrän audioprocessorn satts igång efter en till sex veckor)

 • Tofflor så att du/ditt barn inte böja dig ner för att knyta skosnören (man bör undvika att böja sig några dagar efter operationen)
 • En skjorta eller en blus så att du inte behöver dra något över ditt/ditt barns huvud (det kommer att finnas att tryckförband med öronskydd)

Prata med din CI-klinik för att få specifika råd

När kan processorn sättas igång?

Den första utprovningen görs ungefär två till sex veckor efter operationen, beroende på vilken klinik och vilket implantat du har haft. Det är då audioprocessorn sätts igång och ansluts till ditt implantat för första gången. Audionomen kommer att spela upp ljud, övervaka din feedback och finjustera din audioprocessor så att den passar din hörsel – detta är en process som kallas utprovning. Naturligtvis kan inte spädbarn och småbarn ge muntlig feedback men audionomen kan observera deras reaktion. Detta är bara starten på processen för att lära sig höra.

Vilka är de vanligaste komplikationerna efter en cochleaimplantatoperation?

Lyckligtvis är det mycket sällsynt med komplikationer efter implantatkirurgi, eftersom det numera är ett rutiningrepp som utförs över hela världen varje år. En stor nationell undersökning som utfördes i Storbritannien 2012 visade att risken för stora komplikationer endast är 1,6 %.[1].

De flesta av komplikationerna, om de uppstår, är övergående. Risken är lite olika för olika personer, så fråga din kirurg vad som gäller dig. De omfattar:

 • Blödningar och sårinfektion – detta gäller alla operationer
 • Risk vid allmän narkos – Detta gäller alla operationer, men risken är mycket liten.
 • Yrsel – Balansorganet är kopplat till cochlean.
 • Hjärnhinneinflammation – Vårdteamet bör kontrollera att du fått lämpliga vacciner innan operationen utförs, så risken är ytterst liten. Detta är viktigt, eftersom det är en potentiellt allvarlig infektion.

 • Skada på ansiktsnerven – Numera används övervakningsutrustning vanligtvis vid operationer, vilket innebär att risken är ytterst liten. Det finns faktiskt inga fall av bestående förlamning i undersökningen som utfördes i Storbritannien 2012.
 • Förändrad smak i munnen – Nerven som kontrollerar smaken går igenom örat, väldigt nära ansiktsnerven. Oftast är detta en övergående biverkning som försvinner efter några dagar eller veckor.
 • Fel på enheten – Om detta sker kommer en ny enhet att implanteras.

Hur kommer det att kännas efter hörselimplantatoperationen?

Räkna med att höra sprakande, knäppande och andra ljud i örat och möjligen en känsla av fyllnad eller tryck. I början kan det även kännas obehagligt att tugga. Det är normalt, men fråga din läkare om du är orolig.

Det kan vara bra att förvarna din familj och dina vänner att du inte kommer att kunna höra direkt efter operationen och att du påbörjar din rehabiliteringsresa när audioprocessorn har satts igång.

Är det något jag/mitt barn inte får göra efter operationen?

Även om du kan vara nästan lika aktiv som vanligt strax efter operationen, finns det några allmänna restriktioner:

 • Ingen hård träning, kontaktsport, träning på gymmet eller tunga lyft under de första sex veckorna – din läkare kommer att ge dig mer detaljerade råd.
 • Försök att inte böja dig framåt – böj på knäna om du ska plocka upp något.
 • Schamponera inte håret förrän klamrarna har tagits bort och se till att operationssnittet är torrt i minst en vecka
 • Fråga din läkare hur lång tid det tar innan du/ditt barn kan gå tillbaka till jobbet/skolan. Detta beror på ditt jobb och huruvida det är fysiskt ansträngande eller inte.

 • Kör inte bil om du känner dig yr eller tar läkemedel som kan göra dig sömnig, som vissa smärtstillande medel. Annars går det bra att köra bil.
 • Snyt dig inte för hårt under de första 10 dagarna efter operationen. Efter 10 dagar kan du snyta dig försiktigt; en sida åt gången med munnen öppen.
 • Fråga din läkare om när det är säkert att flyga.

Vad ska jag förbereda hemma?

 • Köp mjuk mat – Det kan kännas obehagligt att tugga efter operationen, så se till att du har mjuk mat, som soppor, yoghurt, fruktkräm eller proteinskakes.
 • Ha en extra kudde till hands – Svullnaden kan lätta lite med stöd under huvudet när du ligger ner.
 • Om du bor ensam bör du försöka att ordna så att du har någon hemma hos dig direkt efter operationen, eftersom du kan känna dig yr efteråt och sömnig av de smärtstillande tabletterna.
 • Om du har några frågor eller känner orolig över något efter operationen, kontakta ditt CI-team.

En mentor från HearPeers kan ge dig mer råd om hur du kan förbereda dig inför operationen. 

Hur länge pågår operationen?

Detta beror på vilken typ av implantat det gäller. Om det är ett benlednings- eller mellanöreimplantat kan det ta en timme, men med ett cochleaimplantat brukar det ta en till tre timmar.

Tester efteråt

Efter den första utprovningen kan det uppfattas som att ljuden är tystare eller annorlunda jämfört med hur det var i början när audioprocessorn sattes igång. Därför kommer du att behöva gå på utprovningar regelbundet, så att din audioprocessor kan finjusteras allt eftersom din hörsel förbättras tack vare rehabiliteringen och att du vänjt dig. De genomförs vanligen efter en, tre, sex och 12 månader och därefter går du på besök en gång om året. Om din processor har en dataloggningsfunktion kan den registrera hur du använder enheten, så att din audionom kan justera den på rätt sätt och anpassa ditt rehabiliteringsprogram därefter.

Kontakta en mentor på HearPeers

för att utbyta erfarenheter om er hörselresa.