Källa: MED-EL

Hur vanligt är det med hörselnedsättning i Sverige?

  • Ca 1,4 miljoner människor i Sverige har någon form av hörselnedsättning.[1]
  • Ca 8 000- 10 000 i Sverige är barndomsdöva. [3]
  • Ungefär 200 barn föds döva varje år.[4]
  • Hörselnedsättning är vanligare vid hög ålder – det drabbar 40 % av dem över 50 år och ökar till över 70 % av de som är över 70 år[5]
  • Ungefär 336 000 människor i Sverige har hörapparater och minst 560 000 människor som inte har hörapparater skulle egentligen ha nytta av dem [6]
  • Ca 3 500 människor i Sverige har cochleaimplantat. [7]

Kontakta en mentor på HearPeers

som kan stötta dig under din hörselresa.