Hearing Solutions

Hörsellösningar

Beslutet att skaffa ett hörselimplantat åt dig själv eller ditt barn är troligen ett av de mest livsförändrande besluten du kommer att ta. Det handlar om så mycket mer än att bestämma vilka funktioner och vilken design produkten ska ha.

Vare sig du ska skaffa ett hörselimplantat eller inte kommer beslutet att påverka hela ditt liv, från hälsa till utbildning, karriär och socialt umgänge. Om du fattar beslutet åt ditt barn kommer du troligen känna ett ännu större ansvar. Därför är det viktigt att skaffa så mycket information som möjligt.

Denna del av vår webbplats ger dig en översikt för:

  • Tänkbara lösningar
  • Vad du bör tänka på
  • Vad operationen innebär
  • Hur du skaffar mer information

Non-technical solutions

Icke-tekniska lösningar

Det finns många olika icke-tekniska lösningar som kan hjälpa dig att kommunicera om du har en partiell eller total hörselnedsättning.

Hearing aids

Hörapparater

Hörapparater är den vanligaste lösningen för personer med hörselnedsättning. De passar alla åldersgrupper.

Implantable solutions

Implanterbara lösningar

Hörselimplantat kan passa bra om du inte längre har nytta av hörapparater för att din hörselnedsättning är för svår eller om du inte kan använda hörapparater av medicinska skäl.

Understanding technical terms

Förklaring av tekniska termer

Tekniska termer kan vara avskräckande, men det är viktigt att veta vad de betyder så att du kan fatta ett informerat beslut om ditt hörselimplantatsystem. Så här tolkar du jargongen.

Myths and facts

Myter och fakta

Detta finns många missförstånd om hur det är att leva med ett hörselimplantat. Här avslöjar vi sanningen bakom de vanligaste myterna, så att du lättare kan fatta ett informerat beslut

What to consider

Vad du bör tänka på

Att välja en hörsellösning är troligen ett av det viktigaste besluten i ditt liv, vare sig det är för dig själv eller för ditt barn. Här är några viktiga saker att tänka på.

Referral pathways

Remissvägar

Att skaffa ett hörselimplantat kan vara lättare än du tror. Vi ska förklara exakt, steg för steg, vad som händer under remissvägen.

The implantation process

Implantationsprocessen

Hörselimplantation kan vara ett rutiningrepp för många ÖNH-kirurger, men det är en stor händelse för den som genomgår operationen. Om man däremot vet vad som kommer att hända, känner man sig kanske lugnare.