HearPeers Club är MED-EL Nordics forum för alla med intresse för frågor om hörsel och hörselområdet. Bli medlem, så kan du bli delaktig i sammanhang för att kunna få, dela och sprida information samt få möjlighet till stöttning och hjälp att gemensamt lyfta frågor.

Anmäl dig till HearPeers Club.

Anmälan till HearPeers Club