Förstå hörseltestets resultat

Vissa audiologiska testresultat ges i form av ett diagram som kallas audiogram. Hörseln mäts i volym (ljudstyrka) och frekvens (låg eller hög tonhöjd). Audiogrammet visar hur stor ljudstyrka och vilken frekvens ett ljud måste ha för att man ska kunna höra det.

Läsa audiogrammet

Den lodrätta linjen i audiogrammet visar volymen, som mäts i decibel (dB). Minus 20 dB överst motsvarar det tystaste ljudet som går att höra och sedan blir det gradvis starkare ju längre ner på linjen man går.

Den vågrätta linjen, tvärs över audiogrammets nedersta del, motsvarar ljudfrekvensen som mäts i Hertz (Hz). För att lättare förstå vad detta innebär kan du tänka dig att en låg ton på ett piano har en låg frekvens medan en hög ton har en hög frekvens.

Ljudfrekvensen ökar gradvis från vänster till höger och under ett samtal ligger det mest använda intervallet mellan 500 Hz och 4 000 Hz.

Resultaten registreras med O för det högra örat och X för det vänstra.

Grad av hörselnedsättning

Definitionerna av de olika graderna av hörselnedsättning varierar lite mellan olika organisationer, men enligt British Society of Audiology definieras ”hörselnedsättning” som en nedsättning på minst 20 dB i ett öra eller båda öronen. Detta kan kategoriseras noggrannare beroende på graden av nedsättning, mätt i dB, enligt följande:

  • Lindrig – 20 till 40 dB
  • Måttlig – 41  till 70 dB
  • Svår – 71 till 95 dB
  • Grav –  över 95 dB

Här är en översikt för vardagsljud mätta i decibel:

25 dB Prasslande löv
30 dB En viskning
40 dB Ett brummande kylskåp
60 dB Normalt samtal
80 dB Vanlig stadstrafik
110 dB Motorsåg/rockkonsert
120 dB Ambulanssiren
150 dB Fyrverkerier

Ljudens placeringar i diagrammet är ungefärliga. Det specifika tonlägena hos mänskliga röster skiljer sig mellan män, kvinnor och barn. Varierande avstånd mellan lyssnaren och talaren kan påverka lyssnarens uppfattning av ljudintensiteten. Detta diagram har anpassats med hjälp av information från American Academy of Audiology.

Vad du kan göra nu!

Varför inte prata med en av våra hörselimplantatanvändare? De vet vad du går igenom och kan svara på dina frågor.