Elektroakustiskt stimuleringssystem (EAS)

Det elektroakustiska stimuleringssystemet (EAS) kombinerar teknologin från cochleaimplantaten med hörapparaterna. Det är gjort för personer med partiell hörselnedsättning som kan höra lågfrekventa ljud men inte höga frekvenser. Om du har en partiell hörselnedsättning kan du troligen höra bra när du bara pratar med en person i en tyst miljö, men du har svårt att följa samtal i bullriga miljöer. Du kanske använder hörapparater, men tycker att de bara förstärker bruset. Manliga röster kan vara lättare att förstå än kvinnoröster.

Återställ din hörselpotential

EAS kan hjälpa dig att få tillbaka hörsel för både låga och höga frekvenser. Detta är ett exempel på ett audiogram som visar hur du kan förbättra din hörsel med EAS.

Den röda linjen visar hur den akustiska förstärkningen kan förbättra resthörsel för de låga frekvenserna och den blå linjen visar förbättringarna inom de höga frekvenserna som den elektriska stimuleringen ger.

Tillsammans kan kombinationen av dessa tekniker hjälpa dig att höra vanligt tal.

Hur fungerar ett elektroakustiskt stimuleringssystem (EAS)?

Cochleaimplantat-komponenten stimulerar den del av din cochlea som ansvarar för de högfrekventa ljuden, medan den digitala ljudkomponenten utnyttjar din naturliga resthörsel genom att höja volymen på de lågfrekventa ljuden. Tillsammans täcker de hela hörselspektrumet.

En liten audioprocessor bärs bakom örat, precis som med ett cochleaimplantat. Det är anslutet via en sladd till en sändarspole som sitter på utsidan av ditt huvud, över implantatet. Spolen sitter på plats med hjälp av magneter.

Under operationen kommer en flexibel elektrod att föras in i din cochlea i innerörat. Men till skillnad från ett konventionellt cochleaimplantat, som följer nästan hela cochlean, täcker den kortare EAS-elektroden endast det basala området som ansvarar för de högfrekventa ljuden medan det fungerande området i cochleans spets lämnas orört.

En öronsnäcka, som riktar ljudet in i din hörselgång, ansluts till audioprocessorn. Det här är vad som sker:

Källa: MED-EL

 1. En mikrofon inuti audioprocessorn fångar upp ljudvågor. Både hög- och lågfrekventa ljud bearbetas samtidigt.
 2. Lågfrekventa ljud förstärks och skickas genom öronsnäckan in i hörselgången.
 3. Dessa låga ljud följer en naturlig väg till din cochlea, där hårcellerna i cochleans spets, som förmedlar lågfrekventa ljud, tar emot de förstärkta ljudsignalerna.
 4. Samtidigt blir de högfrekventa ljuden digitalt analyserade och kodade av audioprocessorn så att de bildar ett särskilt mönster av kodade elektriska signaler.
 5. Signalerna skickas till spolen och överförs genom huden till implantatet.
 6. Implantatet skapar elektriska pulser från de kodade signalerna.
 7. Dessa pulser skickas vidare till tillämpliga elektrodkontakter inuti cochlean.
 8. Hörselnerven tar emot både akustisk och elektrisk ljudinformation samtidigt och för vidare den till auditiva cortex, hörseldelen av din hjärna, där den tolkas som ljud.

Kan man få det via Landstinget?

Ditt Landstings riktlinjer för cochleaimplantat gäller även för EAS-system. Läs ditt Landstings riktlinjer här. En noggrann bedömning kommer utföras för att fastställa lämpligheten, precis som med cochleaimplantat.

För vem passar ett elektroakustiskt stimuleringssystem (EAS)?

Hörseltester och medicinska undersökningar kommer att visa om ett EAS-system är ett bra alternativ för ditt barn. Kriterierna omfattar:

 • En partiell sensorineural hörselnedsättning. Den klassificeras som lindrig till måttlig hörselnedsättning för de låga frekvenserna och som svår till grav hörselnedsättning för de höga frekvenserna.
 • Ordigenkänningtester med resultat på 60 procent eller lägre än 65 dB med hörapparat (”best-aided condition”).
 • Det får inte ske någon progressiv hörselnedsättning – om din hörselnedsättning gradvis försämras kanske EAS-systemet inte kommer att fungera lika bra för dig om några år, eftersom du måste ha lite naturlig resthörsel kvar.
 • Det får inte finnas några missbildningar eller hinder i cochlean.
 • Villig att delta i vanliga rehabiliteringsbesök med en talpedagog i upp till två år efter operationen

cochlear implant pros and cons

Fördelar med ett elektroakustiskt stimuleringssystem (EAS)

 • Bättre talförståelse – Forskning visar att EAS-systemanvändarna fick 50 % bättre talförståelse och ljudkvalitet än de hade med hörapparaterna före operationen.
 • Förbättrat tal, eftersom användarna tydligare kan höra sin egen röst.
 • Telefonsamtal är enklare eftersom taligenkänningen förbättras.
 • Delaktigheten i skolan och på arbetet underlättas.
 • Förmågan att höra högre frekvenser innebär att det bli lättare att uppskatta musik.
 • Förbättrad livskvalitet – Bättre hörsel underlättar umgänge i grupper och miljöer med bakgrundsbuller.

Saker att tänka på

 • Det krävs en operation med allmän narkos. En stor undersökning i Storbritannien 2013[1] visar att risken för stora komplikationer är låg – cirka 1,6 % – och de flesta av komplikationerna är små och övergående. Be din läkare berätta mer om de risker och fördelar som gäller dig.
 • Fördelarna är inte omedelbara – efteråt måste du delta i ett rehabiliteringsprogram för att din hjärna ska lära sig att återigen höra de höga frekvenserna, med cochleaimplantatet. Be alltså din läkare och en mentor om mer information.
 • Enheten är mer iögonfallande än en vanlig hörapparat.
Information about cochlear implant risks

Vad du bör tänka på när det gäller ett elektroakustiskt stimuleringssystem

  • Elektrodens mjukhet och flexibilitet – Ju mjukare och flexiblare elektroden är, desto mindre risk för skada. Detta innebär att det endast finns en liten risk att den kan orsaka skador på de ömtåliga strukturerna i ditt inneröra och därmed har du större chans att bevara din resthörsel. Detta är särskilt viktigt med EAS eftersom din resthörsel för de lägre frekvenserna kommer att utnyttjas.
  • R-kompatibilitet – Det är viktigt att veta om, och i vilken utsträckning, din enhet är kompatibel med MR-skannrar som används för diagnostiska medicinska tester.
  • Kompatibilitet med framtida ljudkodande strategier – Detta innebär att du kan uppgradera den inre delen av ditt implantat utan att behöva opereras när teknologin bli mer avancerad i framtiden.
  • Bakåtkompatibilitet – Om en audioprocessor är ”bakåtkompatibel” kommer den att vara kompatibel med ett implantat som du kan ha haft i flera år.
  • Intelligent ljudanpassning – Din audioprocessor kommer att uppfatta att du byter miljö och justerar programmen och volymen automatiskt, så du behöver inte hålla på och justera det manuellt.
  • Mer än en mikrofon – Det ger tydligare ljud framför dig och bättre hörsel i bullriga miljöer.
  • Minskat vindbrus så att det är lättare att höra utomhus.
  • Vattentålighet, så att din enhet tål vattenstänk, och vattentäta tillbehör så att din kan simma när du har på dig din audioprocessor.

Kontakta en mentor på HearPeers

för att få veta mer om hur det är att använda ett EAS-system i vardagen.

Referens:

[1]Broomfield, S. (April 2013) Results of the National Paediatric Bilateral Cochlear Implant Surgical Audit, University Hospitals Bristol

Ansvarsfriskrivning
.

Webbplatsens innehåll är endast avsett för informations- och utbildningssyften och ersätter inte råd från vårdpersonal. Webbplatsen ska inte användas för att ställa diagnos eller behandla hälsoproblem. Du bör kontakta en vårdgivare om du har hälsorelaterade frågor.