Your Hearing Diagnosis

Din hörseldiagnos och olika typer av hörselnedsättning

Lär dig mer om hur hörseln fungerar, vilka olika typer av orsaker till hörselnedsättning det finns, hur du kan minska riskerna samt hur du upptäcker tecken på hörselnedsättning och får en hörseldiagnos.

Interested in how hearing works?

Örat fångar upp ljudvågor och omvandlar dem till information som kan förstås av hjärnan.

How common is hearing loss?

Ca 1,4 miljoner människor i Sverige har en hörselnedsättning, varav ca 54% av dessa är i arbetsålder.

Spot the signs of hearing loss

Hörselnedsättning kan upptäckas tidigt om du vet vad tecknen är. Detta ska du hålla utkik efter.

Ett antal olika smärtfria, objektiva screeningmetoder och subjektiva tester finns att tillgå för att bedöma ditt barns hörsel oavsett dess ålder.

Det finns ett flertal olika typer av hörselnedsättning beroende på vilken del av hörselsystemet som är drabbat: ledningshinder, kombinerad hörselnedsättning och sensorineural hörselnedsättning.

Det finns många olika orsaker till hörselnedsättning. Oavsett om den finns redan vid födseln eller utvecklas senare i livet kan det vara lättare att acceptera sin situation om man vet vad orsaken är.

Obehandlad hörselnedsättning kan påverka alla delar av livet, från talutveckling till yrkesmöjligheter. Därför är det bäst att ta itu med det så snart som möjligt.