Cochleaimplantat

Ett cochleaimplantat är den enda medicintekniska produkten som faktiskt kan ersätta ett mänskligt sinne. För att beskriva det kort så fungerar ett cochleaimplantat så att de kringgår det de icke-funktionerande delarna av innerörat. Implantatet ger en direktstimulering av hörselnerven, som skickar information till hjärnan där det tolkas som ljud. Cochleaimplantatet består av två delar – en inre och en yttre.

Hur fungerar ett cochleaimplantat?

Cochleaimplantatsystemet består av inre och yttre delar. En liten enhet som kallas audioprocessor bärs bakom örat. Det är anslutet via en sladd till en sändarspole som sitter på utsidan av ditt huvud, direkt över cochleaimplantatet som har opererats in. Spolen sitter på plats med hjälp av magneter. Under operationen kommer en lång elektrod att föras in i cochlean i innerörat. Så här går det till:

Källa: MED-EL

 1. En mikrofon inuti audioprocessorn fångar upp ljud.
 2. Ljuden blir digitalt analyserade och kodade av audioprocessorn så att de bildar ett särskilt mönster av kodade elektriska signaler.
 3. Signalerna skickas till spolen och överförs genom huden till implantatet. Implantatet skapar elektriska pulser från de kodade signalerna.
 4. Dessa pulser skickas vidare via elektrodkontakterna till olika delar av cochlean.
 5. Hörselnerven tar emot dessa pulser och för dem vidare till auditiva cortex, hörseldelen av din hjärna, där de tolkas som ljud.

Riktlinjer för cochleaimplantat

Ett cochleaimplantat i ett öra rekommenderas för personer som har svår till grav hörselnedsättning och som inte fått tillräckligt med hjälp av deras hörapparater efter tre månader. Ett cochleaimplantat-team måste först göra en bedömning. Läs mer om hur bedömningarna går till här.

För vem passar ett cochleaimplantat?

 • För personer med svår till grav sensorineural hörselnedsättning.
 • Kandidaterna måste ha en fungerande hörselnerv.
 • Implantationen kan göras när barnet är några månader och det finns ingen övre åldersgräns.
 • Kandidaterna måste kunna och vilja följa ett rehabiliteringsprogram som består av vanliga möten med en audionom samt övningar hemma. Detta kan ta sex till 12 månader för vuxna och flera år för barn.

Två implantat rekommenderas för:

 • Barn som har svår till grav hörselnedsättning och som inte fått tillräckligt med hjälp av deras hörapparater efter tre månader.
 • Barn som har svår till grav hörselnedsättning och som inte fått tillräckligt med hjälp av deras hörapparater efter tre månader och som dessutom är blinda eller har andra funktionsnedsättningar.

Implantaten måste sättas in under samma operation. Om däremot någon i dessa kategorier redan har ett implantat när den aktuella riktlinjen utfärdades, kan denne få ett andra implantat utprovat.

cochlear implant pros and cons

Här är några av fördelarna med cochleaimplantat:

 • Bättre talförståelse, även i svåra situationer – Därigenom får användaren det lättare att vara delaktig i skolan, på jobbet och i samhället.
 • Förbättrat tal – Att både kunna höra sin egen röst och andras röster hjälper användaren att förbättra sitt eget tal.
 • Tala i telefon – Förbättrad talförståelse utan läppläsning underlättar.
 • Större självständighet – Att kunna höra dörrklockan, telefonen och trafiken samt delta i gruppsamtal gör att användaren känner sig mer självständig och får större självförtroende.
 • Forskning visar att barn med cochleaimplantat presterar bättre i skolan, har större chans att gå i vanliga skolor och har bättre utsikter i arbetslivet än jämnåriga som inte har implantat och har samma grad av hörselnedsättning. [1].

 • Många barn med cochleaimplantat lyckas så småningom lika bra i arbetslivet som personer utan hörselnedsättning[2].
 • Förbättrad livskvalitet – Att lättare kunna umgås förhindrar ensamhet och isolering och minskar därmed risken för depression.  Förbättrad mental hälsa kan främja immunförsvaret och därmed även den fysiska hälsan.
 • Kunna uppskatta musik – Eftersom cochleaimplantatet gör att användaren kan skilja mellan många olika ljud är det mer troligt att denne kan uppskatta musik mer än tidigare.

Saker att tänka på när de gäller cochleaimplantat

 • För cochleaimplantatkirurgi krävs allmän narkos. En stor undersökning i Storbritannien 2013 visar att risken för stora komplikationer är låg – cirka 1,6 % – och de flesta av komplikationerna är små och övergående. Om du vill veta mer, be din läkare förklara mer om riskerna och hur de kan påverka dig.
 • Fördelarna är inte omedelbara – efteråt måste du delta i ett rehabiliteringsprogram för att din hjärna ska lära sig att höra igen, med ditt CI. Det kan ta flera månader för de flesta vuxna och flera år för de flesta barn innan de kan uppleva alla fördelarna fullt ut. Be alltså din läkare om mer information.
 • Resultaten varierar från person till person, så be din läkare att förklara mer.

Information about cochlear implant risks

Vad du bör tänka på när det gäller cochleaimplantat

 • Batteriernas livslängd – Hur ofta du behöver ladda eller byta batterierna skiljer sig mellan olika enheter och styrs av vissa faktorer.
 • Bakåtkompatibilitet – Om en audioprocessor är ”bakåtkompatibel” kommer den att vara kompatibel med ett implantat som du kan ha haft i flera år.
 • Kompatibilitet med framtida ljudkodande strategier – Detta innebär att du kan uppgradera den inre delen av ditt implantat utan att behöva opereras när teknologin bli mer avancerad i framtiden.
 • Elektrodledarens design – Ju mjukare och flexiblare elektroden är, desto bättre skyddade är de ömtåliga strukturerna i ditt inneröra. Dessutom, ju bättre elektrodkontakterna täcker cochlean, desto bättre blir ljudkvaliteten.
 • MR-kompatibilitet – Det är viktigt att veta om, och i vilken utsträckning, din enhet är kompatibel med MR-skannrar som används för diagnostiska medicinska tester.
 • Automatisk ljudjustering – Processorn anpassar sig automatiskt till föränderliga lyssningsmiljöer så att du inte behöver justera volymen eller programinställningarna när du går från en tyst till en bullrig miljö.
 • Audioprocessorns design – Processorerna finns i olika storlekar och vikter. Du kan välja mellan den klassiska bakom-örat-designen till en sladdfri, processor i en enhet som bärs fritt från örat.
 • Inbyggd telespole – Detta ger en trådlös anslutning till lyssningshjälpmedel som hörslingor, mp3-spelare och bärbara datorer
 • Petsäker design – Detta är viktigt om det är ett barn som ska använda enheten.
 • Vattentålig – Det innebär att den tål vattenstänk, men inte är helt vattentät.
 • Vattentät – Du kan simma och duscha med den.

Kontakta en mentor på HearPeers

för att noggrannare diskutera vilka designegenskaper de olika cochleaimplantaten har.

Referens:

[1]Bond M, Mealing S, Anderson R, Elston J, Weiner G, Taylor  RS, et al. 2009. The effectiveness and cost-effectiveness of cochlear implants for severe to profound deafness in children and adults: a systematic review and economic model. Health Technol Assess 13(44):1-330.

[2] Venail F, Vieu A, Artieres F, Mondain M, Uziel A. 2010. Educational  and Employment Achievements in Prelingually Deaf Children Who Receive Cochlear  Implants. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 136(4):366-72.

Ansvarsfriskrivning
.

Webbplatsens innehåll är endast avsett för informations- och utbildningssyften och ersätter inte råd från vårdpersonal. Webbplatsen ska inte användas för att ställa diagnos eller behandla hälsoproblem. Du bör kontakta en vårdgivare om du har hälsorelaterade frågor.