Be a mentor

Bli en mentor

Är du implantatanvändare, förälder eller vårdnadshavare till någon som fått ett hörselimplantat? Kommer du ihåg hur det kändes när du tog de där avgörande besluten? När du förberedde dig för operationen och därefter anpassade dig till ditt nya liv med hörselhjälpmedel.

För att förstå de tankar och den känslomässiga berg-och-dalbana som hörselimplantationen innebär finns det ingen bättre än någon som själv varit i samma situation. Det är därför vi söker hörselimplantatanvändare och nära anhöriga, precis som du, för att stödja potentiella kandidater och nyimplanterade användare under deras beslutsfattningsprocess och hörselresa.

Som mentor på HearPeers kommer du att:

  • Ta kontakt med kandidater online eller i samband med evenemang i Sverige
  • Ställa upp frivilligt för att stödja personer som funderar på att skaffa hörselimplantat och nya implantatanvändare samt deras familjer genom att svara på deras frågor och dela med dig av din kunskap och dina erfarenheter
  • Delta i programmet på ett sätt som passar ditt schema

HearPeers mentorprogram är öppet för alla MED-EL-användare och deras föräldrar, vårdnadshavare och partners. Mentorer måste vara minst 18 år.