Bone conduction implant systems

Benledningsimplantatsystem

Den här implantattypen fungerar för ledningshinder eller kombinerad hörselnedsättning, vilket uppstår när ljudet inte kan överföras från ytterörat och mellanörat till innerörat den naturliga vägen, som exempelvis vid en medfödd defekt eller skada.

Vad är skillnaden mellan aktiv och passiv benledning?

Benledningssystem kan delas in i två typer: aktiva system, som stimulerar benvävnaden direkt via ett kirurgiskt implantat inuti temporalbenet bakom örat och lämnar huden intakt; och passiva system, som överför vibrationerna till skallbenet indirekt via ett tryck mot huden från utsidan. Benledningshörapparater och benförankrade hörapparater (BAHA) är exempel på passiva system.

Hur fungerar ett aktivt benledningsimplantat?

Ett benledningsimplantat kringgår ytterörat och mellanörat genom att överföra ljudvågor genom skallbenet direkt till cochlean i innerörat.

Det består av två huvudkomponenter: en audioprocessor som bärs på utsidan och ett implantat som via en operation placeras under huden i temporalbenet bakom örat. Audioprocessorn hålls på plats med hjälp av en magnet direkt över implantatet och kan lätt och enkelt bäras under ditt hår. Det här är vad som sker:

Källa: MED-EL

 1. Audioprocessorn samlar in ljudvågor med de inbyggda mikrofonerna.
 2. Audioprocessorn omvandlar ljudvågorna till elektriska signaler.
 3. De elektriska signalerna överförs sedan genom huden till implantatet.
 4. Implantatet omvandlar signalerna till mekaniska vibrationer som överförs till skallbenet.
 5. Ditt skallben leder vibrationerna till innerörat.
 6. Ditt inneröra bearbetar de mekaniska vibrationerna på ett naturligt sätt och överför den akustiska informationen till din hjärna.

Kan man få ett aktivt benledningsimplantat via Landstinget?

Landstinget har riktlinjer för benledningsimplantat om du visar dig vara medicinskt lämplig. Ditt hörselresultat bör inte ligga under 45 dB i ett benledningstest och det ska fastställas att du av medicinska skäl inte kan använda konventionella hörapparater.

En fullständig hälsoundersökning och hörselbedömning kommer att göras för att avgöra om du är lämplig för operation och om det är troligt att du får tillräckligt med hjälp av implantatet.

För vilka passar aktiva benledningsimplantat?

 • Personer med lindrigt till måttligt ledningshinder, även de som bara är döva på ett öra (ensidig dövhet) och som inte kan använda hörapparater av medicinska skäl som när var utsöndras i öronen eller hörselgången saknas. Eftersom huden läker efter operationen och därför är intakt, är det ett bra alternativ för personer som har problem med läkning av mjukvävnad, diabetes, eller problem med ärrbildning eller keloidbildning i huden.
 • Du måste vara minst fem år gammal och ha en fungerande hörselnerv och cochlea.

Två implantat rekommenderas för:

 • Barn som har svår till grav hörselnedsättning och som inte fått tillräckligt med hjälp av deras hörapparater efter tre månader.
 • Barn som har svår till grav hörselnedsättning och som inte fått tillräckligt med hjälp av deras hörapparater efter tre månader och som dessutom är blinda eller har andra funktionsnedsättningar.

cochlear implant pros and cons

Fördelar med ett aktivt benledningsimplantatsystem

 • Volymen och ljudkvaliteten är bättre än med passiva system eftersom vibrationerna skapas inuti ditt skallben, så de behöver inte gå igenom huden.
 • Audioprocessorn, som bärs på utsidan av ditt huvud, är mycket mindre, lättare och diskretare än det passiva systemets ljudprocessor.

 • Det aktiva systemet behöver inte tryckas mot huden för att kunna ge stimuleringarna. Därför är det bekvämare och kan bäras hur länge du vill, men du bör ta av dig det innan du ska sova eller bada.
 • Det sitter heller inte någon titanskruv i huden, som med en BAHA. Med en BAHA måste du rengöra hålet i huden dagligen och hos en del personer kan hålet kan ge upphov till hudirritationer och infektioner. Med ett aktivt benledningsimplantat finns det ingen risk för detta, eftersom huden lämnas intakt.

Saker att tänka på

Implantatkirurgi brukar anses vara mycket säkra, men alla typer av operationer medför en viss risk. Det kan vara alltifrån risken med narkos till risken för infektion efter operationen.

Det är emellertid en ganska snabb och enkel operation, som tar mellan 30 minuter och en timme, och ibland kan den utföras med lokalbedövning. Be din läkare berätta mer om de risker och fördelar som gäller dig.

Information about cochlear implant risks

Vad du bör tänka på när det gäller aktiva benledningsimplantatsystem

 • MR-kompatibilitet – Det är viktigt att veta om, och i vilken utsträckning, din enhet är kompatibel med MR-skannrar som används för diagnostiska medicinska tester.
 • Adaptiva riktningsmikrofoner – dessa gör de lättare att identifiera och filtrera bort bakgrundsbrus.
 • Känsla och utseende – Audioprocessorerna varierar i storlek och vikt. Vissa har utbytbara höljen i olika färger och med olika design, så att du kan uttrycka din personlighet eller bära den diskret.

 • Volymen och ljudkvaliteten är bättre än med passiva system eftersom vibrationerna skapas inuti ditt skallben, så de behöver inte gå igenom huden.
 • Audioprocessorn, som bärs på utsidan av ditt huvud, är mycket mindre, lättare och diskretare än det passiva systemets ljudprocessor.

Kontakta en mentor på HearPeers

för att få veta mer om hur det är att leva med ett benledningsimplantat.

Referens:

[1] Sprinzl GM, Wolf-Magele A: The Bonebridge Bone Conduction Hearing Implant: Indication criteria, surgery and a systematic review of the literature.Clin Otolaryngol, 2015 Jun; doi: 10.1111/coa.12484

Ansvarsfriskrivning
.

Webbplatsens innehåll är endast avsett för informations- och utbildningssyften och ersätter inte råd från vårdpersonal. Webbplatsen ska inte användas för att ställa diagnos eller behandla hälsoproblem. Du bör kontakta en vårdgivare om du har hälsorelaterade frågor.