Inlägg av Bernd Kaufmann

Om hörselnedsättning

Över 1,4 miljoner människor i Sverige har någon form av hörselnedsättning. Ca 54% av dessa är i yrkesarbetande ålder (16–64). Ungefär 200 barn föds döva varje år. Världshälsoorganisationen förutspår att hörselnedsättning som uppkommer hos vuxna kommer att vara en av de tio vanligaste åkommorna, vanligare än både diabetes och grå starr, i Sverige år 2030. […]

Om MED-EL

MED-EL Medical Electronics har sitt huvudkontor i Österrike och är en världsledande tillverkare av hörselimplantatsystem med 29 filialer över hela världen. Detta familjeägda företag är en av branschens pionjärer. De två forskarna Ingeborg och Erwin Hochmair utvecklade år 1977 världens första mikroelektroniska och flerkanaliga cochleaimplantat. Cochleaimplantatet var och förblir den första produkten som kan ersätta […]