Ålder och grad av hörselnedsättning

Forskning visar att beslutet kan vara enklare om totalt döva barn får sin diagnos redan vid födseln.[1] Om ett barn får ett implantat redan som spädbarn kan det lära sig att höra och tala lika bra som andra barn och på ett naturligt sätt. Forskning visar att implantation före två års ålder förbättrar chanserna till att gå i en vanlig skola och att de kan nå sin fulla potential vad gäller utbildning och yrkesmöjligheter.[2]

De kommer inte heller att vara lika medvetna om operationen och denna väcker därmed inte samma känslor som hos ett äldre barn.

Det kan däremot vara ett svårare beslut om ditt barn har utvecklat ett hörselproblem efter flera år eller om det har en viss grad av resthörsel och redan är en del av en ”dövkultur” och använder teckenspråk och läppläsning.

Det har forskats väldigt lite kring unga personer som fått implantat och deras åsikter, men en liten studie på tonåringar utförd av Ear Foundation and National Deaf Children’s Association gav positiva resultat.[3]

  • Alla utom två av de 29 intervjuade tonåringarna sa att de använde sina implantat varje dag.
  • De kände verkligen att de hörde hemma i båda världarna; hörande och döva.

  • Inga av de unga personerna som hade fått sina implantat i ung ålder kritiserade sina föräldrar för beslutet eller för att ha tagit beslutet utan att fråga dem. Tvärtom var de tacksamma för att de hade tagit beslutet.

I rätt tid

Även om man noggrant måste överväga vilket hörselimplantat man ska välja, har det också visats att resultaten blir bättre ju kortare tid man haft hörselnedsättningen. Man ska med andra ord ta sig tid att tänka igenom och undersöka alternativen ordentligt, men heller inte vänta för länge innan man slutligen fattar ett beslut.

Spädbarn och barn

Under de tidiga barnaåren är hjärnan mest anpassningsbar och redo för att ta emot ljud och utveckla ett språk. Forskning tyder på att det första levnadsåret är den idealiska tiden för en implantation. Faktum är att hörsel- och talförmågan hos de flesta barn som får cochleaimplantat i tidig ålder inte skiljer sig nämnvärt från barn utan hörselproblem [4]. Förutom att hjärnan då har högst kapacitet för att lära sig att höra, kan tal- och språkutvecklingen dessutom följa ett ganska normalt mönster.

Varje gång ett spädbarn hör ett ljud stimuleras hjärnans hörselbana, men efter flera års tystnad kan den delen av hjärnan ha fått andra funktioner. Det innebär inte att barnet inte kommer att kunna höra och tala med ett cochleaimplantat, men det kan begränsa resultaten.

Vuxna

De goda nyheterna är att det inte finns någon övre åldersgräns för hörselimplantat och även om yngre vuxna har lättare att förstå tal efter implantationen [5] upplever båda grupperna liknande förbättringar av livskvaliteten. [6].

Det finns däremot studier som visar att dövhetens varaktighet är en viktig faktor för att förutspå resultaten hos vuxna. Ju längre någon har haft en svår eller grav hörselnedsättning, ju längre tid tar det för dem att lära sig att känna igen och förstå tal efter operationen. Så om du överväger att skaffa ett implantat är det bäst att inte vänta för länge efter att din hörsel försämrats så pass mycket att du behöver hjälp. Om du använder hörapparater kan de hjälpa till att stimulera den hörande delen av din hjärna så att den sedan är redo att tolka ljud.

Många oberoende studier visar att hörselimplantat hjälper äldre personer att förstå tal bättre så att de på så sätt får en högre livskvalitet och ett bättre självförtroende [7].

Referens:

[1] Hyde, M. et al, 2010. Coming to a Decision About Cochlear Implantation: Parents Making Choices for their Deaf Children Journal of Deaf Studies and Deaf Education  15 (2): 162-178. doi: 10.1093/deafed/enq004

[2] Stacey PC, Fortnum HM, Barton GR, Summerfield AQ. 2006. Hearing-impaired children in the United Kingdom, I: Auditory performance, communication skills, educational achievements, quality of life, and cochlear implantation. Ear Hear 27(2):161-86.

[3] Cochlear implants: young people’s views (2007) the National Deaf Children’s Association http://www.ndcs.org.uk/

[4] Geers AE, Nicholas JG Enduring Advantages of Early Cochlear Implantation for Spoken Language Development; J Speech Lang hear Res 2013 Apr;56(2):643-55.

[5] Roberts, DS; Lin, HW; Herrmann, BS; Lee, DJ Differential cochlear implant outcomes in older adults (2013) Laryngoscope, 123(8), 2013 Aug, p. 1952-1956

[6] Sanchez-Cuadrado, I., et al; (2013). Is there an age limit for cochlear implantation? Annals of Otology, Rhinology & Laryngology, 122(4):222-228

[7] Lachowska et al. Outcomes of CI Users Implanted over 60 Years Old. Audiology & Neurotology 2011;17:17-18