Om hörselnedsättning

Över 1,4 miljoner människor i Sverige har någon form av hörselnedsättning. Ca 54% av dessa är i yrkesarbetande ålder (16–64). Ungefär 200 barn föds döva varje år. Världshälsoorganisationen förutspår att hörselnedsättning som uppkommer hos vuxna kommer att vara en av de tio vanligaste åkommorna, vanligare än både diabetes och grå starr, i Sverige år 2030.
Om HearPeers

HearPeers är ett mentorprogram avsett både för personer som nyligen fått ett hörselimplantat och personer funderar på att genomgå en operation för att få ett hörselimplantat. Det låter dem få kontakt med en person som redan genomgått ingreppet och som förstår de svårigheter och möjligheter som det kan medföra i vardagslivet. Personer som är intresserade av HearPeers mentorprogram kan registrera sig via: new.hearpeers.uk.